تدارکات

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

سیستم تداركات به عنوان بخش مهمی از سیستم های گروه مهندسی آی كن، با تحت پوشش قراردادن بخش عملیاتی سازمان، به مدیران این امكان را می دهد تا بهره وری سازمان را بالا برده و با ارتقاء سطح توانمندی پرسنل خود، خطاهای انسانی را كاهش دهند.
این سیستم با ایجاد یكپارچگی در فرآیندهای تامین كالا، ارتباط موثر بین خریدار و فروشنده و ... به مدیران این امكان را می دهد تا همواره در كوتاهترین زمان، به مدیریت سیاست های سازمانی خود در امور یاد شده بپردازند.

 
 
 • برخي مشخصات و امكانات ويژه سيستم تداركات عبارتند از :

  • امكان تعریف انواع بازار و تعریف كالاهای هر بازار
  • امكان تعریف دوره‌های كمیسیون معاملات و تعریف رده‌های كمیسیون (شامل خرید با فاكتور، استعلام، ترك تشریفات، مناقصه و...) و تعیین سقف ریالی هر یك از رده‌ها
  • امكان تعریف كارپردازان و مأمورین خرید، تعریف بازارهای فعالیت هر كارپرداز، تعریف كالاهای اختصاصی هر بازار جهت كارپردازان، تعیین رده خرید كارپرداز طبق طبقه‌بندی كمیسیون معاملات
  • امكان تعریف تأمین‌كنندگان كالا، تعیین بازار هر تأمین‌كننده، تعیین كالای هر بازار تخصیص داده شده به تأمین‌كننده، تعیین شاخص‌های درجه‌بندی، تعریف وضعیت تأمین‌كننده ازلحاظ رتبه‌بندی
  • امكان تهیه كاربرگ‌های تداركاتی، دریافت درخواست‌های خرید از انبار به صورت مكانیزه، تعیین رده كمیسیون معاملات هر خرید، انواع رو‌ش‌های خرید (با فاكتور، استعلام، مناقصه، ترك تشریفات)
  • امكان تهیه لیست‌های خرید سالیانه به صورت مكانیزه طبق نقاط سفارش تعیین شده در انبار
  • امكان تهیه لیست‌های خرید كالاهایی با موجودی كمتر از ذخیره احتیاطی 
  • امكان تهیه اسناد و مدارك جهت حسابداری  
Template Design:Dima Group