موتور گزارش ساز

این محصول ابزار بسیار کارآمد و تحت وب، برای تهیه گزارش‌های متنوع و مورد نیاز مدیریت از سیستم سازمان الکترونیک و همچنین تهیه‌ی انواع گزارش‌ از اطلاعات موجود در انبار داده سازمان (Data Warehouse) می‌باشد. با استفاده از این ابزار قادر خواهیم بود به انواع پایگاه‌داده‌هایOracle, SQL Server , Access , Excel  متصل شده و روی هر پایگاه داده، گزارش‌های متنوع مدیریتی مورد نظر را ایجاد نماییم. همچنین با توجه به تحت وب بودن سیستم قادر خواهیم بود در صورت نیاز گزارش‌های مورد نظر خود را خارج از سازمان طراحی و یا مشاهده کنیم.


 برخی مشخصات و امکانات ویژه موتور گزارش ساز عبارتند از:

 • مدیریت همزمان چندین بانک اطلاعاتی از انواع پایگاه داده
 • امکان تنظیم نمای گزارش، مطابق با خواسته‌های سازمان
 • قابلیت ایجاد فرماستفاده از توابع SQL در تولید فیلدهای گزارشی جدید
 • امکان انتخاب و استفاده از Stored Procedures, views, Tables مورد نظر در تهیه گزارش
 • قابلیت ایجاد نتایج نموداری از گزارش
 • امکان Export یک گزارش به یکی از فرمت‌های XML, Word, Excel, Access, SQL
 • قابلیت ایجاد شاخص‌های آماری و شاخص‌های بهره‌وری از اطلاعات موجود در سیستم
 • قابلیت تعیین سطوح دسترسی کاربران به گزارش‌ها
 • امکان تعریف انواع فیلتر روی گزارش‌ها
 • یکپارچه با تمام ابزارها و زیرسیستم‌های سازمان الکترونیک
 • امکان چاپ دسته‌ای Farzin Layout Servicce