گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
نرم افزار حسابداری آی کن
سیستم حسابداری به عنوان بخشی از سیستم‌های یکپارچه گروه مهندسی آی‌کن، امکان دریافت، دسته‌بندی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی را با دیگر
سیستم‌ها (مانند دارایی ثابت، انبار، فروش، دریافت و پرداخت) به صورت خودکار فراهم می‌آورد.
بیشتر بدانید
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سیستم بودجه و اعتبارات آی کن
سیستم بودجه و اعتبارات با گرد‌آوری، دسته بندی و آنالیز داده‌ها، علاوه بر آینده‌نگری در خصوص امور آتی، کارهای انجام شده و کارهای
پیش‌بینی شده را مقایسه نموده و میزان تحقق امور را مشخص می‌نماید...
بیشتر بدانید
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سیستم اموال و دارایی ثابت
اطلاعات دقیق اموال و داراییهای ثابت، محاسبه استهلاک، مخارج سرمایه ای و مواردی از این قبیل برای هر شرکت یا سازمانی ارزشمند است.
همچنین امکان صورت برداری اموال، مغایرت گیری و رفع مغایرت های موجود نیز قطعا برای هر سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نرم افزار اموال آی کن با مکانیزه کردن کلیه موارد ذکر شده، ایجاد گزارشات لحظه ای از وضعیت داراییهای ثابت سازمان را میسر می سازد.
بیشتر بدانید
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سیستم تشکیلات سازمانی
سیستم تشکیلات سازمانی به عنوان بخشی از سیستم جامع مدیریت منابع انسانی است که جهت مدیریت واحدهای سازمانی، پست‌ها و مشاغل
سازمانی استفاده می‌شود و زیرساخت لازم جهت نصب سیستم‌های مجموعه نیروی انسانی و کنترل دسترسی‌های سلسله مراتبی به اطلاعات را به
صورت یکپارچه و توزیع شده فراهم می‌آورد.
بیشتر بدانید
گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS
سیستم کارگزینی
گروه مهندسی آی‌کن با ارائه این ابزار قدرتمند، سازمان را قادر می‌سازد تا مدیریت منابع انسانی شامل مراحل جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و
نگهداشت منابع انسانی را به شیوه کارآمدتر و مؤثرتری اجرا نماید.
بیشتر بدانید
 اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری, انبار, اموال
نرم افزار انبار آی کن
نرم افزار انبار آی کن ک دارای طراحی ماژولار می باشد دارای قابلیت هایی از جمله تعریف روش قیمت گذاری جهت هر انبار،
تعریف قفسه بندی جهت هر انبار، تخصیص گردش ­های مختلف جهت هر انبار و ... می باشد...
بیشتر بدانید
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سیستم تدارکات
این سیستم با ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای تامین کالا، ارتباط موثر بین خریدار و فروشنده و ... به مدیران این امکان را می دهد تا همواره در
کوتاهترین زمان، به مدیریت سیاست های سازمانی خود در امور یاد شده بپردازند.
بیشتر بدانید