گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سیستم اموال و دارایی ثابت
اطلاعات دقیق اموال و داراییهای ثابت، محاسبه استهلاک، مخارج سرمایه ای و مواردی از این قبیل برای هر
شرکت یا سازمانی ارزشمند است. همچنین امکان صورت برداری اموال، مغایرت گیری و رفع مغایرت های
موجود نیز قطعا برای هر سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نرم افزار اموال گروه مهندسی آی کن
با مکانیزه کردن کلیه موارد ذکر شده، ایجاد گزارشات لحظه ای از وضعیت داراییهای ثابت سازمان را میسر
می سازد.
بیشتر بدانید
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
نرم افزار حسابداری مالی
سیستم حسابداری به عنوان بخشی از سیستم‌های یکپارچه گروه مهندسی آی‌کن، امکان دریافت، دسته‌بندی و
یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی را با دیگر سیستم‌ها (مانند دارایی ثابت، انبار، فروش، دریافت و پرداخت)
به صورت خودکار فراهم می‌آورد.
بیشتر بدانید
گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS
حسابداری تعهدی
امروزه ثبت دقیق و به‌موقع درآمدها و هزینه‌ها، جهت پیشبرد کسب و کار، مد نظر مدیران سازمان‌های دولتی و
خصوصی می‌باشد. به این منظور درآمدها در زمان تحصیل و هزینه‎ها در زمان تحقق، شناسایی و ثبت می‎شوند؛
فارغ از این که موعد دریافت و پرداخت وجه نقد چه زمانی باشد. در سیستم حسابداری تعهدی، امکان و
قابلیت ثبت و ضبط اسناد مالی بر مبنای نقدی و همزمان بر مبنای تعهدی وجود دارد.
بیشتر بدانید
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سیستم تشکیلات سازمانی
سیستم تشکیلات سازمانی به عنوان بخشی از سیستم جامع مدیریت منابع انسانی است که جهت مدیریت
واحدهای سازمانی، پست‌ها و مشاغل سازمانی استفاده می‌شود و زیرساخت لازم جهت نصب سیستم‌های
مجموعه نیروی انسانی و کنترل دسترسی‌های سلسله مراتبی به اطلاعات را به صورت یکپارچه
و توزیع شده فراهم می‌آورد
بیشتر بدانید
گروه مهندسی آی کن , اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , BPMS
سیستم کارگزینی
گروه مهندسی آی‌کن با ارائه این ابزار قدرتمند، سازمان را قادر می‌سازد تا مدیریت منابع انسانی شامل
مراحل جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی را به شیوه کارآمدتر و مؤثرتری اجرا نماید.
بیشتر بدانید
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سیستم تدارکات
این سیستم با ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای تامین کالا، ارتباط موثر بین خریدار و فروشنده و ... به مدیران
این امکان را می دهد تا همواره در کوتاهترین زمان، به مدیریت سیاست های سازمانی خود در
امور یاد شده بپردازند.
بیشتر بدانید
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
دریافت و پرداخت
این سامانه، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و داشتن گزارش جامع از کلیه اوراق
دریافتنی و پرداختنی شامل چک، ضمانت‌نامه بانکی، چک ضمانت، سفته و غیره یاری می‌نماید.