حسابداری تعهدی

امروزه ثبت دقیق و به‌موقع درآمدها و هزینه‌ها، جهت پیشبرد کسب و کار، مد نظر مدیران سازمان‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. به این منظور درآمدها در زمان تحصیل و هزینه‎ها در زمان تحقق، شناسایی و ثبت می‎شوند؛ فارغ از این که موعد دریافت و پرداخت وجه نقد چه زمانی باشد. در سیستم حسابداری تعهدی، امکان و قابلیت ثبت و ضبط اسناد مالی بر مبنای نقدی و همزمان بر مبنای تعهدی وجود دارد.


برخی مشخصات و امکانات ویژه سیستم حسابداری تعهدی عبارتند از :

  • تعریف مشخصات اعتبار و تسهیلات دریافتی همراه کد و شرح وام‌ها
  • امکان ثبت اسناد مالی بر مبنای تعهدی و همچنین بر مبنای نقدی، به صورت همزمان
  • امکان جستجو در کلیه اسناد مالی تعهدی ثبت‌شده و همچنین مشاهده جزئیات هر سند
  • امکان تهیه گزارش‌های حسابداری و ثبت دفاتر قانونی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
  • امکان بستن حساب‌ها و صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه در انتهای سال مالی