موتور مولد خدمات دولت الکترونیک

گروه مهندسی آی کَن با ارائه ی این ابزار قدرتمند و تحت وب، سازمان ها را قادر می سازد تا گردش فرم ها، بدون دخالت کاربران، بر اساس فرآیند تعریف شده و با استفاده از اطلاعاتی که در فرم وارد شده است، به طور هوشمند انجام شود.
این ابزار در هر مرحله از گردش کار، با توجه به اطلاعات درون فرم، مرحله بعدی را تشخیص داده و آن را اجرا می نماید. این اطلاعات می تواند با اتصال خودکار به دیگر پایگاه داده های موجود در سازمان نیز به دست آید. همچنین این ابزار می تواند اطلاعات موجود در دیگر پایگاه داده های سازمان را به روز رسانی نماید.

این موتور می تواند به عنوان یک ابزار یکپارچه ساز سازمانی برای مکانیزه و هوشمند نمودن فرآیندهایی مانند صورت جلسات، خرید و ماموریت به کار گرفته شود. همچنین امکان تبادل اطلاعات بین سازمان الکترونیک و سایز نرم افزارهای موجود در سازمان(مانند حسابداری، پرسنلی، حقوق و دستمزد) فراهم می گردد.


برخی مشخصات و امکانات وی‍ژه موتور تعریف و اجرای گردش کار:

 • به ‌طور کامل مبتنی بر تکنولوژی وب
 • مستندسازی، تعریف و اجرای گردش‌کار به منظور بهبود فرآیندها در راستای افزایش بهره‌وری سازمانی
 • امکان برقراری ارتباط با انواع پایگاه داده (Oracle, SQL Server, Access, Excel)
 • پل ارتباطی بین فرآیندهای درون سازمانی(Back Office) و فرآیندهای برون سازمانی (Front Office)
 • قابل استفاده به عنوان بستر ارتباطی بین نرم‌افزارهای مختلف سازمان و یکپارچه سازی آنها
 • امکان طراحی و خودکارسازی فرآیندهای ISO به صورت گرافیکی
 • امکان تعریف شروط و تصمیم‌گیری در مراحل مختلف گردش‌کار و فرآیند
 • امکان انجام پردازش‌های خودکار در مراحل مختلف یک گردش‌کار
 • امکان تراکنش با پایگاه داده و اسکریپت نویسی به دو زبان VB.Net و #C
 • ماژول تعریف سرویس جهت استفاده بر روی دکمه‌های مورد نیاز در فرم‌ها
 • قابلیت یکپارچگی با لایه SDK