//
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه تخلف شکار
آن سیستم جهت گزارش گیری به روز اطلاعات یگان حفاظت شهرستان ها
استفاده می شود و پس از پر شدن تخلفات به صورت روزانه توسط کارشناس
شهرستان، در پایان هر ماه فرم گزارش به روزرسانی شده وجهت ارائه به
داره کل آماده می گردد.
ادامه
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه پنجره واحد
جذب سرمایه گذار و انجام مراحل مورد نیاز جهت ثبت و اجرای یک طرح
پنجره ی واحد نام دارد که در حال حاضر روند مطرح کردن طرح از جانب
سرمایه گذار و پیگیری از دستگاه های مختلف جهت گرفتن استعلام و صدور
مجوز با دشواری ها و صرف زمان بسیار زیادی رو به رو است.
با الکترونیکی شدن مراحل انجام کار می توان روند کار را تسریع بخشید.
ادامه
null
سامانه صدور کارت واکسیناسیون دام
با توجه به این که غالب مخاطبین این خدمت دامداران می باشند و پیش تر درخواست
صدور کارت واکسیناسیون دام یا کارت بهداشت بصورت دستی انجام میشده و با توجه
به وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست از سوی
دامداران به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند
گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم.
ادامه
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع
درخواست انشعاب خط لوله گاز برای متقاظیان همواره منجر به هدر رفتن وقت
همشهریان محترم میگردد که با استفاده از این سیستم ، متقاضیان با در دست
داشتن مدارک مورد نیاز خود کافی است به سازمان نظام مهندسی مراجعه نموده
و درخواست خود را اعلام بنمایند و دراین سیستم درهرمرحله ای که نیاز به
مراجعه حضوری متقاضی بود به وی از طریق سرویس پیام کوتاه اعلام میگردد.
ادامه
null
سامانه درخواست نصب تابلو در محورهای برون شهری
در این خدمت فرآیند درخواست نصب تابلو در محور های برون شهری
به صورت الکترونیک انجام شده و شهروند به مراجعه به دفاتر پیشخوان
منتخب مراجعه می نماید. پس از پر کردن فرم در مشخص نمودن
درخواست های خود ائم از محور مورد تقاضا و اندازه تابلو فرم را
جهت بررسی به اداره کل حمل و نقل و پایانه ها ارسال می نماید .
ادامه
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه احداث بنا
در حال حاضر روند فرایند استعلام احداث بنا با دشواری های فراوانی برای
شهروندان همراه است. از این موارد می توان به مراجعه به دفعات برای
پیگیری وضعیت استعلام ، پیگیری دستورات داده شده و… اشاره کرد.
سیستم استعلام احداث بنا این فرایند را از مرحله آغازین تا مرحله پایانی
به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.
ادامه
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
سامانه درخواست توزیع آگهی
با توجه به وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست
از سوی شهروند به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این
فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم....
ادامه