بایگانی اسناد و آرشیو مدارک بصورت الکترونیکی یا سنتی و دستی ؟

بایگانی اسناد و آرشیو مدارک بصورت الکترونیکی یا سنتی و دستی ؟

بایگانی اسناد و آرشیو مدارک بصورت الکترونیکی یا سنتی و دستی؟ از گذشته تاکنون مدارک و اسناد در شرکت ها، سازمان ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ در جایی آرشیو شده و نگهداری می شود. اسناد و مستنداتی


تهیه کتابخانه ای از نمودارها و جداول با موتور گزارش ساز

تهیه کتابخانه ای از نمودارها و جداول با موتور گزارش ساز

تهیه کتابخانه ای از نمودارها و جداول با موتور گزارش ساز شما مدیر یا مسئول یک بخش هستید و به شما دستور داده شده است تا گزارشی را به همراه جداول، ماتریس، نقشه و… تهیه کنید؟ یا کارمندی هستید که


ایجاد فرم های دلخواه سازمانی با موتور فرم ساز تحت وب

ایجاد فرم های دلخواه سازمانی با موتور فرم ساز تحت وب

ایجاد فرم های دلخواه سازمانی با موتور فرم ساز تحت وب آیا در شرکت و سازمان خود از این که کاغذهای مرخصی های روزانه و ساعتی، ماموریت ها و … تلنبار شده است، خسته شده اید؟ از اینکه در دانشگاه


افزایش بهره وری با راه اندازی اتوماسیون اداری

افزایش بهره وری با راه اندازی اتوماسیون اداری چرا در شرکت ها و سازمان ها باید از سیستم اتوماسیون اداری تحت وب استفاده شود؟ بایگانی و دبیرخانه الکترونیک چه مزایایی برای شرکت ها و سازمان ها به ارمغان می آورند؟


مدیریت آسان و هدفمند با راه اندازی اتوماسیون اداری

مدیریت آسان و هدفمند با راه اندازی اتوماسیون اداری

مدیریت آسان و هدفمند با راه اندازی اتوماسیون اداری این روزها نام اتوماسیون اداری را بسیار شنیده اید به خصوص اگر اینکه با شرکت و سازمان ها بسیار سرو کار داشته باشید. سیستم اتوماسیون اداری (Office automation systems =OAS) سیستمی


حسابداری پیشرفته فرمانروای شرکت ها و سازمان ها

حسابداری پیشرفته فرمانروای شرکت ها و سازمان ها

حسابداری پیشرفته فرمانروای شرکت ها و سازمان ها حسابداری پیشرفته جمع آوری و طبقه بندی پویای داده های حسابداری است. حسابداری پیشرفته اطلاعاتی را فراهم می کند مبتنی بر استفاده گسترده از منابع سیستم، که با آن می توان استراتژی


بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ؛ متفاوت از بودجه اصلی

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ؛ متفاوت از بودجه اصلی

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ؛ متفاوت از بودجه اصلی همانطور که می دانید بودجه انواع متفاوتی دارد که یکی از مهم ترین بودجه ها، همان بودجه اصلی شرکت ها و سازمان ها است. اما تفاوت بودجه اصلی با سایر


بودجه ریزی عملیاتی راهی برای جلوگیری ضرر و زیان

بودجه ریزی عملیاتی راهی برای جلوگیری ضرر و زیان

بودجه ریزی عملیاتی راهی برای جلوگیری ضرر و زیان سیستم بودجه ابزاری برای کمک به شناسایی درآمد و هزینه های پیش بینی شده در یک دوره زمانی خاص است. مدیران از بودجه ها برای کنترل هزینه ها و مدیریت کسب


نرم افزار بودجه آی کن راهی برای جلوگیری از هدررفت منابع مالی

نرم افزار بودجه آی کن راهی برای جلوگیری از هدررفت منابع مالی

نرم افزار بودجه آی کن راهی برای جلوگیری از هدررفت منابع مالی جهت راه اندازی کسب و کار و ادامه آن به بودجه و منابع مالی نیاز است ولی مهم تر از تامین مالی بحث مدیریت بودجه و منابع مالی


تفاوت حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی

تفاوت حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی   در معاملات تجاری برای حسابداری از روش های نقدی و تعهدی استفاده می شود ولی تفاوت های این دو روش چیست؟ تفاوت بین حسابداری تعهدی و نقدی در شناسایی درآمدها و هزینه ها