۱۹ ۹۹/۰۱
دوره SQL Server 2017 همراه با پک ویژه استخدام

دوره SQL Server 2017 همراه با پک ویژه استخدام

 

وارد شدن به دنیای توسعه و مدیریت پایگاه داده و انتخاب یک

۰۲ ۹۸/۱۲
برگزاری سمینار راهکارهای ICAN Standard BPMS

برگزاری سمینار راهکارهای ICAN Standard BPMS

به گزارش روابط عمومی آی کن، این گروه جهت آشنایی بیشتر مشتریان

۱۶ ۹۸/۰۶
دوره آموزشی ICAN Standard BPMS و میزخدمت الکترونیک آی کن

دوره آموزشی ICAN Standard BPMS و میزخدمت الکترونیک آی کن

برای فرآیند گرایی در سازمان باید دانش و مهارت کافی برای استفاده

۱۲ ۹۸/۰۶
برگزاری وبینار معرفی نرم افزار داشبورد مدیریت

برگزاری وبینار معرفی نرم افزار داشبورد مدیریت

گروه مهندسی آی کن در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ اقدام به برگزاری وبینار