13 سپتامبر 2022 اخبار0 نظر
استخدام مدیر منابع انسانی در گروه شرکت های مهندسی آی کن

جز هدایتگران حرفه ای گروه مهندسی آی کن باشید

گروه شرکت های مهندسی آی کن برای موقعیت شغلی مدیر منابع انسانی نیاز به فردی با توانایی اجرای موارد ذیل دارد:

1- مدیریت موثر ارتباط با جامعه کارجویان حوزه فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی خصوصا LinkedIn

2- تدوین و مدیریت برنامه های آموزشی و توسعه منابع انسانی

3- مدیریت تجربه کارکنان

4- مدیریت برگزاری وقایع مانند تورهای تفریحی و برنامه های رفاهی و ورزشی کارکنان

5- مدیریت و اداره امور پشتیبانی محیط کارمناسب کارکنان

6- مدیریت جذب ، اجتماعی سازی و نگهداشت کارکنان

7- تدوین مسیرهای شغلی پرسنل

8- کشف و تشخیص استعداد ها

9- توانایی تدوین بودجه های رفاهی و ورزشی سالیانه کارکنان

10- اجرای طرح های پرورش نیرو انسانی از دانش آموختگان

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم درخواست خود را از طریق فرم استخدام آی کن ارسال نمایند. (https://ican.ir/jobs)