۲۲ شهریور ۱۴۰۱ اخبار۰ نظر
استخدام مدیر منابع انسانی در گروه شرکت های مهندسی آی کن

جز هدایتگران حرفه ای گروه مهندسی آی کن باشید

گروه شرکت های مهندسی آی کن برای موقعیت شغلی مدیر منابع انسانی نیاز به فردی با توانایی اجرای موارد ذیل دارد:

۱- مدیریت موثر ارتباط با جامعه کارجویان حوزه فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی خصوصا LinkedIn

۲- تدوین و مدیریت برنامه های آموزشی و توسعه منابع انسانی

۳- مدیریت تجربه کارکنان

۴- مدیریت برگزاری وقایع مانند تورهای تفریحی و برنامه های رفاهی و ورزشی کارکنان

۵- مدیریت و اداره امور پشتیبانی محیط کارمناسب کارکنان

۶- مدیریت جذب ، اجتماعی سازی و نگهداشت کارکنان

۷- تدوین مسیرهای شغلی پرسنل

۸- کشف و تشخیص استعداد ها

۹- توانایی تدوین بودجه های رفاهی و ورزشی سالیانه کارکنان

۱۰- اجرای طرح های پرورش نیرو انسانی از دانش آموختگان

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم درخواست خود را از طریق فرم استخدام آی کن ارسال نمایند. (https://ican.ir/jobs)