بیانیه ماموریت

 فراهم آوردن بستری که مشتری بتواند راهکار متناسب با مجموعه خود را دریافت نماید، در اولویت کار ما قرار دارد.


  بیانیه ماموریت در گروه مهندسی آی کن:
  • راه کارهای نرم افزاری مبتنی بر سامانه‌های جامع در سطح کیفیت و استاندارد جهانی ارائه می‌نماییم.
  • کار خود را به صورت تخصصی انجام می‌دهیم تا بتوانیم تمام نیازهای مشتریان خود را برآورده سازیم.
  • وظایف خود را به گونه‌ای انجام می‌دهیم که خانواده آی‌کن – همکاران و مشتریان – احساس رضایتمندی و غرور نماید.