تقویم آموزشی آکادمی آی کن

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

تقویم آموزشی آکادمی آی کن

یکی از رسالت های گروه مهندسی آی کن، نشر دانش به علاقمندان به یادگیری است. در همین راستا و به منظور نیل به این هدف، آکادمی گروه مهندسی آی کن اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف می نماید. تقویم آموزشی آکادمی آی کن، شما را از زمان و نحوه برگزاری دوره های آموزشی مطلع خواهد کرد.

شما در این صفحه می‌توانید تقویم آموزشی ماه جاری را مشاهده نموده و از تاریخ و زمان برگزاری وبینارها اطلاع یابید.

در ضمن در بخش آرشیو این صفحه، شما به تفکیک ماه و موضوع، می‌توانید به تمامی دوره‌های برگزار شده، دسترسی پیدا کنید.

تقویم آکادمی آی کن

تقویم آموزشی خرداد ماه ۱۴۰۱

عنوان دورهتاریخ برگزاریساعت برگزاری
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن (کاربری)۱۴۰۱/۰۳/۰۲۱۰-۱۲
آموزش نرم افزار حضور و غیاب گروه مهندسی آی کن (جلسه ۲-ویژه همکاران)۱۴۰۱/۰۳/۰۲۱۵:۳۰-۱۷:۳۰
گام های اصلی استقرار مدیریت فرایند و جایگاه BPMS در استقرار BPM۱۴۰۱/۰۳/۰۳۱۳-۱۵
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن (راهبری)۱۴۰۱/۰۳/۰۴۱۰-۱۲
دوره جامع آموزش  راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن (موتور تولید فرم)۱۴۰۱/۰۳/۰۹۱۰-۱۲
آموزش نرم افزار حضور و غیاب گروه مهندسی آی کن (جلسه ۳-ویژه همکاران)۱۴۰۱/۰۳/۰۹۱۵:۳۰-۱۷:۳۰
اتوماسیون گردش فرم و فرآیند ICAN S-BPMS – (جلسه اول- ویژه مشتریان منطقه یک)۱۴۰۱/۰۳/۱۰۱۱-۱۲:۳۰
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن – موتور طراحی گردش کار۱۴۰۱/۰۳/۱۶۱۰-۱۲
آموزش نرم افزار حضور و غیاب گروه مهندسی آی کن (جلسه ۴-ویژه همکاران)۱۴۰۱/۰۳/۱۶۱۵:۳۰-۱۷:۳۰
اتوماسیون گردش فرم و فرآیند ICAN S-BPMS – (جلسه دوم- ویژه مشتریان منطقه یک)۱۴۰۱/۰۳/۱۷۱۱-۱۲:۳۰
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن – گزارش ساز۱۴۰۱/۰۳/۲۳۱۰-۱۲
آموزش نرم افزار حضور و غیاب گروه مهندسی آی کن (جلسه ۵-ویژه همکاران)۱۴۰۱/۰۳/۲۳۱۵:۳۰-۱۷:۳۰
اتوماسیون گردش فرم و فرآیند ICAN S-BPMS – (جلسه سوم- ویژه مشتریان منطقه یک)۱۴۰۱/۰۳/۲۴۱۱-۱۲:۳۰

تقویم دوره‌های آکادمی آی کن