تقویم آموزشی آکادمی آی کن

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

تقویم آموزشی آکادمی آی کن

یکی از رسالت های گروه مهندسی آی کن، نشر دانش به علاقمندان به یادگیری است. در همین راستا و به منظور نیل به این هدف، آکادمی گروه مهندسی آی کن اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف می نماید. تقویم آموزشی آکادمی آی کن، شما را از زمان و نحوه برگزاری دوره های آموزشی مطلع خواهد کرد.

شما در این صفحه می‌توانید تقویم آموزشی ماه جاری را مشاهده نموده و از تاریخ و زمان برگزاری وبینارها اطلاع یابید.

در ضمن در بخش آرشیو این صفحه، شما به تفکیک ماه و موضوع، می‌توانید به تمامی دوره‌های برگزار شده، دسترسی پیدا کنید.

تقویم آکادمی آی کن

تقویم آموزشی مهر ماه ۱۴۰۱

عنوان دورهتاریخ برگزاریساعت برگزاری
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن (کاربری)۱۴۰۱/۰۷/۱۱۱۳-۱۵
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن (راهبری)۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۳-۱۵
معرفی زیرساخت یکپارچه سازی آی کن (IIF)۱۴۰۱/۰۷/۱۹۱۱-۱۲:۳۰
دوره جامع آموزش  راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن (موتور تولید فرم)۱۴۰۱/۰۷/۲۰۱۳-۱۵
آموزش تهیه صورت های مالی(ویژه همکاران)- جلسه اول۱۴۰۱/۰۷/۲۰۱۶-۱۸
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن – موتور طراحی گردش کار۱۴۰۱/۰۷/۲۵۱۳-۱۵
معرفی زیرساخت یکپارچه سازی آی کن (IIF) (تکرار جلسه ۱۹ مهرماه)۱۴۰۱/۰۷/۲۶۹-۱۰:۳۰
بررسی نحوه انتخاب یک نرم افزار BPMS مناسب برای شرکت ها و سازمان ها۱۴۰۱/۰۷/۲۶۱۱-۱۳
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن – گزارش ساز۱۴۰۱/۰۷/۲۷۱۳-۱۵
آموزش تهیه صورت های مالی(ویژه همکاران)- جلسه دوم۱۴۰۱/۰۷/۲۷۱۶-۱۸

تقویم دوره‌های آکادمی آی کن

عنوان دورهتاریخ برگزاریساعت برگزاری
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن (کاربری)۱۴۰۱/۰۴/۰۶۱۰-۱۲
آموزش نرم افزار حضور و غیاب گروه مهندسی آی کن (جلسه ۷-ویژه همکاران)۱۴۰۱/۰۴/۰۶۱۵:۳۰-۱۷:۳۰
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن (راهبری)۱۴۰۱/۰۴/۰۸۱۰-۱۲
دوره جامع آموزش  راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن (موتور تولید فرم)۱۴۰۱/۰۴/۱۳۱۰-۱۲
آموزش نرم افزار حضور و غیاب گروه مهندسی آی کن (جلسه ۸-ویژه همکاران)۱۴۰۱/۰۴/۱۳۱۵:۳۰-۱۷:۳۰
بهره وری با اجرای فرآیند صحیح مشارکت ذینفعان۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۰-۱۱
اتوماسیون گردش فرم و فرآیند ICAN S-BPMS – (جلسه اول- ویژه مشتریان منطقه یک)۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۱-۱۲:۳۰
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن – موتور طراحی گردش کار۱۴۰۱/۰۴/۲۰۱۰-۱۲
تحول سازمانی با نگرش فرآیندگرا در کسب و کارها۱۴۰۱/۰۴/۲۱۱۰-۱۱
دوره جامع آموزش راهکار Standard BPMS گروه مهندسی آی کن – گزارش ساز۱۴۰۱/۰۴/۲۲۱۰-۱۲
اتوماسیون گردش فرم و فرآیند ICAN S-BPMS – (جلسه دوم- ویژه مشتریان منطقه یک)۱۴۰۱/۰۴/۲۸۱۱-۱۲:۳۰