تقویم آموزشی آکادمی آی کن

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
جستجو در
Search in pages

تقویم آموزشی آکادمی آی کن

یکی از رسالت های گروه مهندسی آی کن، نشر دانش به علاقمندان به یادگیری است. در همین راستا و به منظور نیل به این هدف، آکادمی گروه مهندسی آی کن اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف می نماید. تقویم آموزشی آکادمی آی کن، شما را از زمان و نحوه برگزاری دوره های آموزشی مطلع خواهد کرد.

شما در این صفحه می‌توانید تقویم آموزشی ماه جاری را مشاهده نموده و از تاریخ و زمان برگزاری وبینارها اطلاع یابید.

در ضمن در بخش آرشیو این صفحه، شما به تفکیک ماه و موضوع، می‌توانید به تمامی دوره‌های برگزار شده، دسترسی پیدا کنید.

تقویم آکادمی آی کن

تقویم آموزشی خرداد ماه ۱۴۰۰

تقویم دوره‌های آکادمی آی کن

عنوان دورهتاریخ برگزاریساعت برگزاری
دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه ا) ۱۴۰۰/۰۲/۰۴۱۶:۳۰ – ۱۴:۳۰
شناسایی نیاز و ارایه راهکار در جهت تکمیل فرم معرفی فروش و دریافت پاداش معرفی فروش۱۴۰۰/۰۲/۰۵۱۷:۳۰ – ۱۶
دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه ۲)۱۴۰۰/۰۲/۰۶۱۶:۳۰ – ۱۴:۳۰
دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه ۳)۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۶:۳۰ – ۱۴:۳۰
دوره فشرده آموزش مقدماتی jQuery به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه اول)۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۲ – ۱۰:۳۰
دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه ۴)۱۴۰۰/۰۲/۱۲۱۶:۳۰ – ۱۴:۳۰
تاریخچه پیدایش هوش تجاری و علم داده کاوی(تکرار اول)۱۴۰۰/۰۲/۱۵۱۴ – ۱۳
دوره فشرده آموزش مقدماتی jQuery به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه دوم)۱۴۰۰/۰۲/۱۸۱۲ – ۱۰:۳۰
دوره فشرده آموزش مقدماتی jQuery به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه سوم)۱۴۰۰/۰۲/۱۸۱۴ – ۱۲:۳۰
در تعریف KPI ها برای سازمان و مصور سازی داده ها به چه نکاتی باید توجه شود۱۴۰۰/۰۲/۱۹۱۲ – ۱۰
مدیریت چابک در سازمان ها – جلسه اول۱۴۰۰/۰۲/۱۹۱۴ – ۱۳
آزمون دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن۱۴۰۰/۰۲/۱۹۱۵ – ۱۴
معرفی مزایای راهکار یکپارچه ساز آی کن در سازمان ها (ICAN ESB)۱۴۰۰/۰۲/۲۱۱۴ – ۱۳
دوره فشرده آموزش مقدماتی jQuery به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه چهارم)۱۴۰۰/۰۲/۲۲۱۲ – ۱۰:۳۰
تاریخچه پیدایش هوش تجاری و علم داده کاوی(تکرار دوم)۱۴۰۰/۰۲/۲۲۱۴ – ۱۳
آشنایی با زیرساخت های راهکار ICAN Standard BPMS (جلسه ۱)۱۴۰۰/۰۲/۲۶۱۲ – ۱۰
چرخه حیات BPM و ارتباط آن با مفهوم PDCA دکتر دمینگ۱۴۰۰/۰۲/۲۶۱۶ – ۱۴
آشنایی با زیرساخت های راهکار ICAN Standard BPMS (جلسه ۲)۱۴۰۰/۰۲/۲۷۱۲ – ۱۰
آزمون دوره فشرده آموزش مقدماتی jQuery به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن۱۴۰۰/۰۲/۲۷۱۳ – ۱۲
مدیریت چابک در سازمان ها – جلسه دوم۱۴۰۰/۰۲/۲۷۱۴ – ۱۳
مروری بر روش حسابداری تعهدی۱۴۰۰/۰۲/۲۹۱۵:۳۰ – ۱۴
عنوان دورهتاریخ برگزاریساعت برگزاری
دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه ا) ۱۴۰۰/۰۳/۰۳۱۲ – ۱۱
دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه۲)۱۴۰۰/۰۳/۰۵۱۲ – ۱۱
دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه۳)۱۴۰۰/۰۳/۰۸۱۲ – ۱۱
آموزش سامانه پاداش فروش گروه مهندسی آی کن برای ذینفعان درون سازمانی(اختصاصی همکاران آی کن)۱۴۰۰/۰۳/۰۸۱۷ – ۱۵
قدرت بهبود فرآیندهای کسب و کار- ج۱۱۴۰۰/۰۳/۰۹۱۴ – ۱۳
مروری بر روش حسابداری تعهدی۱۴۰۰/۰۳/۰۹۱۶ – ۱۵
دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه ۴)۱۴۰۰/۰۳/۱۰۱۲ – ۱۱
آشنایی با موتور تولید فرم راهکار ICAN Standard BPMS۱۴۰۰/۰۳/۱۰۱۶ – ۱۵
قدرت بهبود فرآیندهای کسب و کار- ج۲۱۴۰۰/۰۳/۱۱۱۴ – ۱۳
دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه ۵)۱۴۰۰/۰۳/۱۲۱۲ – ۱۱
آشنایی با موتور تولید فرآیند راهکار ICAN Standard BPMS۱۴۰۰/۰۳/۱۷۱۶ – ۱۵
قدرت بهبود فرآیندهای کسب و کار- ج۳۱۴۰۰/۰۳/۱۸۱۴ – ۱۳
دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (جلسه ۶)۱۴۰۰/۰۳/۱۹۱۲ – ۱۱
آشنایی با موتور تولید گزارش راهکار ICAN Standard BPMS۱۴۰۰/۰۳/۲۲۱۶ – ۱۵
معرفی مزایای راهکار یکپارچه ساز آی کن در سازمان ها (ICAN ESB)۱۴۰۰/۰۳/۲۴۱۵ – ۱۴
دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن (آزمون)۱۴۰۰/۰۳/۲۹۱۲ – ۱۱
بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM)۱۴۰۰/۰۳/۳۱۱۶ – ۱۵