چرا آی‌کن؟

با افتخار اعلام می کنیم که ما هنر ارزش‌آفرینی را داریم. همواره بر این تفکر هستیم که ایجاد صحیح ارزش‌های پایه‌ای مهم است اما به کارگیری صحیح آنها در سطح مدیران و کارمندان از درجه اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سعی می کنیم آنچه می‌آفرینیم و آنچه عمل می‌کنیم را با شما به اشتراک بگذاریم.

 • متمایز بودن

  تمایز را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته‌ایم تا بر اساس درخواست‌های مشتریان خود، محصول مورد نیاز آنها را آماده کرده و در اختیارشان قرار دهیم تا رضایت کامل آنها را برآورده سازیم، ارتقاء دانش و مهارت خود را در جهت نوین بودن محصولات با تمام وجود در پیش گرفته‌ایم تا به توانیم به عنوان یک ارزش مهم سازمانی به مشتریان خود ارائه دهیم

  متمایز بودن

 • کار تیمی

  آی‌کن توانسته است در سطوح مختلف سازمان، انواع تیم‌های کاربردی که عبارتند از تیم مدیریت، تولید، بازاریابی، فروش، منابع انسانی و اداری ، مالی، استقرار و پشتیبانی را در جهت نیل به اهداف سازمانی خود به کار گیرد

  کار تیمی

 • انگیزش و نوآوری

  آی‌کن با ایجاد انگیزه در کارکنان خود، آنها را تشویق به ارائه ایده‌های خلاقانه نموده و از نوآوری‌های ایجاد شده توسط کارکنان متخصص و ماهر خود در جهت بهبود فرآیندهای سازمانی استفاده  می نماید

  انگیزش و نوآوری

 • فرهنگ سازمانی و ارزش‌های اخلاقی کارکنان

  ما برآنیم که با استفاده از الگوهای ارتباطی و نیز توجه به جزئیات، ایجاد یکپارچگی و وحدت درون سازمانی، بتوانیم ارزش‌های اخلاقی کارکنان را حفظ کرده و آنها را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دهیم

  فرهنگ سازمانی و ارزش‌های اخلاقی کارکنان

 • مسئولیت در قبال تعهدات خود

  در آی‌کن ما در تلاشیم تا در قبال مشتریان نسبت به تعهدات خود در نهایت صداقت و وفاداری پاسخگو باشیم. منافع سازمانی را به منافع شخصی خود ترجیح داده و در تکاپو هستیم تا توانمندی‌های خانواده آی‌کن را ارتقاء بخشیده و از این دانش و مهارت در جهت انجام وظایف فردی و گروهی یاری جوییم

  مسئولیت در قبال تعهدات خود

 • اعتماد و صداقت

  برای حفظ اعتبار و سابقه نیک محصولات گروه مهندسی آی‌کن، فعالیت‌ها و تعهدات خود را با صداقت انجام داده و کسب اعتماد مشتری را در ارجعیت قرار می‌دهیم. شفافیت در کردار و گفتار را از  ملزومات کار خویش می‌دانیم

  اعتماد و صداقت

 • حفظ احترام و کرامت انسانی

  به رسمیت شناختن حقوق و کرامت انسانی برای خانواده آی‌کن که متشکل از مدیران، کارکنان و مشتریان می‌باشد را از مهمترین وظایف خود دانسته و به آن ارج می‌نهمیم، رعایت ادب و نزاکت را در قبال همکاران و نیز خواسته‌ها و نیازهای خانواده آی‌کن به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر ارزش سازمانی خود دانسته و به آن احترام می‌گذاریم

  حفظ احترام و کرامت انسانی