[vc_row][vc_column][vc_btn title=”دانلود کاتالوگ سامانه مدیریت کنترل پروژه” color=”juicy-pink” align=”left” link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2FProject-Control-1.pdf|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87|target:%20_blank|”][vc_column_text css_animation=”right-to-left”]

سامانه مدیریت کنترل پروژه

روال کلی این خدمت به این صورت می باشد که درخواستی که که تایید شده و امکان تبدیل شدن به پروژه را دارد از طریق مسئول دفتر برا معاونت فنی ارسال میشود .معاونت فنی با بررسی آن نظر قطعی خود را اعمال میکند و اگر درخواست تایید گردد تبدیل به فرم مدیریت درخواست میشود و در کارتابل معاونت فنی قرار میگیرد .

معاونت فنی با توجه به پروژه دستورات لازم جهت بازدید، تقشه برداری، طراحی و برآورد مالی آنرا میدهد و در نهایت تمامی این آیتم ها در فرم مدیریت درخواست مینشیند و برآورد حجمی و زمانی و ریالی آن حاصل میشود. و بعد از تایید نهایی این پروژه به مناقصه گذاشته میشود. بعد از آنکه پیمانکار مشخص گردید، راهبر پروژه برای پیمانکار یک حساب فرزین ثبت میکند و قرارداد آن را در فرم قرارداد وارد میکند تا از آن پس پیمانکار بتواند گزارشات خود را بصورت روزانه وارد سامانه کند و تمامی ریزمتره های وارد شده در قالب گزارش روزانه برای ناظر مقیم ارسال میگردد و ناظر مقیم بعد از بررسی آن در بازه های زمانی مشخص مقادیر کلی آن را برای ناظر عالیه در قالب صورت وضعیت ارسال میکند .


فرم ،فرآيند و گزارش هاي سامانه مدیریت کنترل پروژه :

 • مدیریت درخواست(فرآیند درخواست)
 • گزارش روزانه(سرویسبروزرسانی ریزمتره در گزارش روزانه)
 • صورتجلسه(فرآیند همراه با سرویس صورتجلسه)
 • نقشه برداری(فرآیند نقشه برداری)
 • مجموع ریز متره (سرویس افزودن 15 روزه ریز متره)
 • طراحی(فرآیند طراحی)
 • برآورد ریالی (فرآیند برآورد ریالی)
 • فرم مدیریت درخواست
 • گزارش اطلاعات بانك پيمانكاران شهرداري
 • گزارش پروژه ها به تفكيك ناظرين عاليه
 • گزارش پروژه به تفكيك منطقه
 • گزارش پروژه به شرط شماره قرارداد
 • گزارش وضعيت تمديدهاي قرارداد

امکانات و مزاياي سيستم:

 • ثبت صورتجلسه بصورت اتوماتیک از کارکرد پیمانکار
 • امکان مشاهده پیمانکار از صورت وضعیت در حال رسیدگی توسط ناظرین
 • امکان ایجاد قالب چاپی از صورت وضعیت و صورتجلسه
 • امکان هشدار به پیمانکار جهت کنترل مقادیر گزارش وارد شده
 • بررسی اتوماتیک زمانی پروژه
 • امکان پیگیری تمدید زمانی و ریالی پروژه
 • تولید صورت وضعیت بصورت اتوماتیک
 • تعریف پیمان ها و پروژه ها بصورت تک عاملی ،دو،سه عاملی و بیشتر
 • امکان تعریف ساختار درختی در حوزه های دسترسی جهت کنترل سلسله مراتبی

گردش کار سامانه مدیریت کنترل پروژه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1233″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
فرم هاي مربوط به سامانه مدیریت کنترل پروژه
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1234″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1235″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1236″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1237″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1238″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1239″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1240″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1241″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1242″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1243″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1244″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1245″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1246″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1247″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1248″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1250″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1249″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]