سیستم حقوق و دستمزد

دقت در انجام محاسبات حقوق با توجه به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در آن، همواره از مسائلی می‌باشد که سازمان‌ها با آن مواجه هستند. بدون شک در اختیار داشتن سامانه متمرکزی که ضمن ارتباط با دیگر نرم افزارها بتواند این پیچیدگی را به شیوه کارا مدیریت نماید؛ کمک شایانی در انجام محاسبات حقوق با حداکثر سرعت و دقت می‌نماید و در نهایت افزایش رضایتمندی کارکنان را به همراه دارد.


برخی از مشخصات و امکانات ویژه سیستم حقوق و دستمزد:

 • تعریف مشخصات کارگاه‌ها و زیرلیست‌های متعدد جهت لیست‌های بیمه
 • تعریف انواع فرمول با استفاده از فرمول‌ساز پیشرفته جهت انواع استخدامی
 • تعریف انواع فیلدهای اطلاعاتی شامل مزایا،کسورات، فیلدهای محاسباتی، مشخصات کارکردی و …
 • تعریف انواع جداول مالیاتی
 • تعریف انواع بانک‌های عامل پرداخت حقوق
 • امکان مقداردهی گروهی
 • امکان محاسبه فردی یا گروهی حقوق پرسنل (شاغلین، بازنشستگان و وراث)
 • صدور سند حسابداری به هر شکل دلخواه به صو رت مکانیزه یا دستی  
 • مدیریت پرداخت وام به هر روش اقساطی و پس‌انداز  
 • امکان راکد نمودن وام یا پس‌انداز برای یک یا چند ماه
 • امکان محاسبه حقوق معوقه/ دیون و لیست‌های آن به روش‌های زیر:
 • •    معـوقه / دیـون حکم            •    معـوقه / دیـون ضـرائب         •    معوقه / دیون کارکرد            •    تعدیلات مالیاتی و بیمه  
 • امکان تعریف انواع فیلدهای مأموریت، فرم‌های مأموریت و محاسبات مأموریت
 • مدیریت مرخصی  
 • امکان پرداخت مساعده  
 • امکان تولید هر نوع فایل خروجی برای دیگر سیستم‌ها مانند بانک، بیمه، دارایی، خزانه‌داری، …