سیستم حقوق و دستمزد

دقت در انجام محاسبات حقوق با توجه به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در آن، همواره از مسائلی می‌باشد كه سازمان‌ها با آن مواجه هستند. بدون شك در اختیار داشتن سامانه متمركزی كه ضمن ارتباط با دیگر نرم افزارها بتواند این پیچیدگی را به شیوه كارا مدیریت نماید؛ كمك شایانی در انجام محاسبات حقوق با حداكثر سرعت و دقت می‌نماید و در نهایت افزایش رضایتمندی كاركنان را به همراه دارد.


برخی از مشخصات و امكانات ویژه سیستم حقوق و دستمزد:

 • تعریف مشخصات كارگاه‌ها و زیرلیست‌های متعدد جهت لیست‌های بیمه
 • تعریف انواع فرمول با استفاده از فرمول‌ساز پیشرفته جهت انواع استخدامی
 • تعریف انواع فیلدهای اطلاعاتی شامل مزایا،كسورات، فیلدهای محاسباتی، مشخصات كاركردی و …
 • تعریف انواع جداول مالیاتی
 • تعریف انواع بانك‌های عامل پرداخت حقوق
 • امكان مقداردهی گروهی
 • امكان محاسبه فردی یا گروهی حقوق پرسنل (شاغلین، بازنشستگان و وراث)
 • صدور سند حسابداری به هر شكل دلخواه به صو رت مكانیزه یا دستی  
 • مدیریت پرداخت وام به هر روش اقساطی و پس‌انداز  
 • امكان راكد نمودن وام یا پس‌انداز برای یك یا چند ماه
 • امكان محاسبه حقوق معوقه/ دیون و لیست‌های آن به روش‌های زیر:
 • •    معـوقه / دیـون حكم            •    معـوقه / دیـون ضـرائب         •    معوقه / دیون كاركرد            •    تعدیلات مالیاتی و بیمه  
 • امكان تعریف انواع فیلدهای مأموریت، فرم‌های مأموریت و محاسبات مأموریت
 • مدیریت مرخصی  
 • امكان پرداخت مساعده  
 • امكان تولید هر نوع فایل خروجی برای دیگر سیستم‌ها مانند بانك، بیمه، دارایی، خزانه‌داری، …