صدای مشتری

 

خدمات رسانی به شما وظیفه سازمانی گروه مهندسی آی كن می باشد و ما به آن افتخار می‌کنیم. شما می توانید از طریق این درگاه هرگونه سوال، پیشنهاد، انتقاد یا مشکل را گزارش و پیگیری نمایید. 

تکمیل فرم صدای مشتریان
تماس مستقیم با کارشناس امور مشتریان: 41837133 -021
تماس مستقیم با کارشناس امور مشتریان: 41837133 -021
 
تماس مستقیم با کارشناس امور مشتریان: 41837133 -021