طرح‌های ارسال شده به جشنواره راهکارهای جامع نرم افزاری آی‌کن – آذر ۹۸

بازدیدکننده گرامی؛ لطفا بمنظور مطالعه جزئیات هر طرح، روی دکمه دانلود مستندات طرح کلیک نمائید. مهلت رای گیری تا پایان روز جمعه ٢٩ آذرماه ٩٨

ارائه کننده: منیره عبدی

ارائه کننده: منیره عبدی

ارائه کننده: نفیسه رضوی

ارائه کننده: نفیسه رضوی

ارائه کننده: نفیسه رضوی

ارائه کننده: نادیا فهیمی

ارائه کننده: نادیا فهیمی

ارائه کننده: نادیا فهیمی

ارائه کننده: مجید باقری

ارائه کننده: مجید باقری

ارائه کننده: مجید باقری

ارائه کننده: مجید باقری

ارائه کننده: مجید باقری

ارائه کننده: محمدحسین سمسارزاده

ارائه کننده: محمدحسین سمسارزاده

ارائه کننده: عزیزاله نقاش

ارائه کننده: مرجان فروتن

ارائه کننده: مرجان فروتن

ارائه کننده: مرجان فروتن

ارائه کننده: مرجان فروتن

ارائه کننده: مرجان فروتن

ارائه کننده: مرجان فروتن

ارائه کننده: مرجان فروتن

ارائه کننده: مرجان فروتن

ارائه کننده: مرجان فروتن

ارائه کننده: مسعود کاشانی

ارائه کننده: مسعود کاشانی

ارائه کننده: مسعود کاشانی

ارائه کننده: بهناز توانگر

ارائه کننده: بهناز توانگر

ارائه کننده: بهناز توانگر

ارائه کننده: ندا دوست‌حسینی

ارائه کننده: ندا دوست‌حسینی

ارائه کننده: ندا دوست‌حسینی

ارائه کننده: ندا دوست‌حسینی

ارائه کننده: سید مجتبی بیدکی

ارائه کننده: ندا دوست‌حسینی

ارائه کننده: ندا دوست‌حسینی

ارائه کننده: ندا دوست‌حسینی

ارائه کننده: ندا دوست‌حسینی

ارائه کننده: ندا دوست‌حسینی

ارائه کننده: ندا دوست‌حسینی

ارائه کننده: نعیمه قائمی‌پور

ارائه کننده: نعیمه قائمی‌پور

ارائه کننده: محمدکاظم کشورشاهی

ارائه کننده: محمدکاظم کشورشاهی

ارائه کننده: محمدکاظم کشورشاهی

ارائه کننده: شکوفه یراقی

ارائه کننده: محمدرضا دهقانی

ارائه کننده: الناز حریرفروش

ارائه کننده: الناز حریرفروش

ارائه کننده: الناز حریرفروش

ارائه کننده: احمد قدیری شکاری

ارائه کننده: احمد قدیری شکاری

ارائه کننده: احمد قدیری شکاری

ارائه کننده: شیوا شکیباپور

ارائه کننده: شیوا شکیباپور

ارائه کننده: شیوا شکیباپور

ارائه کننده: اعظم بهرامی

ارائه کننده: اعظم بهرامی

ارائه کننده: اعظم بهرامی

ارائه کننده: مجید علیزاده

ارائه کننده: مجید علیزاده

ارائه کننده: مجید علیزاده

ارائه کننده: مجید علیزاده

ارائه کننده: احسان شمس

ارائه کننده: مقداد بنام

ارائه کننده: محمدرضا نصیری

ارائه کننده: محمدرضا نصیری

ارائه کننده: محمدرضا نصیری

ارائه کننده: محمد مشفق‌نیا

ارائه کننده: علی ستوده‌فر

ارائه کننده: هدایت الله زمانپور

ارائه کننده: هدایت الله زمانپور

ارائه کننده: امید قاهری

ارائه کننده: امید قاهری

ارائه کننده: امید قاهری

ارائه کننده: ندا گودرزی

ارائه کننده: آسیه موسوی

ارائه کننده: زینت بی‌طرف

ارائه کننده: آسیه موسوی

ارائه کننده: حامد کرمی

ارائه کننده: شرکت برق منطقه‌ای فارس

ارائه کننده: علی ندیمی

ارائه کننده: علی ندیمی

ارائه کننده: علی ندیمی

ارائه کننده: علی ندیمی

ارائه کننده: مهدی سلیمی

ارائه کننده: مهدی سلیمی

ارائه کننده: مهدی سلیمی

ارائه کننده: مهدی سلیمی

ارائه کننده: مهدی سلیمی

ارائه کننده: مهدی سلیمی

ارائه کننده: مهدی سلیمی

ارائه کننده: مهدی سلیمی

ارائه کننده: مهدی سلیمی

ارائه کننده: مهدی سلیمی

ارائه کننده: مهدی سلیمی

ارائه کننده: مریم انوری راد

ارائه کننده: فروغ جعفریان

ارائه کننده: فروغ جعفریان