جشنواره زمستانی آی‌کن

طرح اجاره به شرط تمليک
.
شرایط ویژه طرح
1
پرداخت 4% از مبلغ لیسانس به صورت ماهیانه یا 48 درصد از مبلغ مذکور در ابتدای هر سال
2
پس از 5 سال؛ مالک لیسانس محصول مورد نظر خواهید بود.
3
در مدت اجاره، خدمات پشتیبانی استاندارد به شما ارائه می شود.
4
مبلغ تورم در محاسبه میزان اجاره هر سال لحاظ می گردد.

زمان اجرا

از 16 بهمن الی 15 اسفند 1401
تا پایان اسفند 1401 تمدید شد

طرح اجاره به شرط تملیک با پرداخت ماهيانه 4 درصد

تامین بودجه برای خرید نرم افزارها، یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران ارشد کسب و کارها و سازمان ها می باشد؛ گروه مهندسی آی‌کن ضمن درک چالش های اقتصادی متقاضیان، راهکارهایی جهت تسهیل فرایند خرید و بهره مندی از مزایای منحصر به فرد محصولات ارائه می نماید.

در "طرح اجاره به شرط تملیک با پرداخت ماهيانه 4 درصد"، مشتری محصولات مورد نیاز خود را از سبد راهکارهای نرم افزاری آی کن انتخاب کرده و آن ها را برای مدت زمان مشخصی اجاره می نماید.

در مدت اجاره، مشتری تنها 4 درصد از مبلغ خرید لیسانس نرم افزارها را به صورت ماهیانه پرداخت خواهد نمود و در این مدت از خدمات پشتیبانی استاندارد نیز بهره مند می گردد. در صورت تداوم پرداخت اجاره ها به مدت 5 سال، مالكیت لیسانس محصولات منتخب به مدت نامحدود به مشتری واگذار خواهد شد.

مشاورین حرفه ای گروه مهندسی آی‌کن آماده ارائه توضیحات بیشتر و پاسخ به سوالات شما می باشند.

انتخاب برترین ها هستیم