طرح جایگزینی نرم افزارهای حضور و غیاب قدیمی (از هر برند) با نرم افزار حضور و غیاب پیشرفته آی کن

تولید شده بر بستر ICAN Enterprise BPMS

گروه مهندسی آی کن در جهت ارتقا سطح کیفی زیرساخت های نرم افزاری سازمان ها و کسب و کارها و همچنین  تسهیل شرایط خرید نرم افزارهای مذکور، طرح های ویژه ای در نظر گرفته است. از جمله:

“طرح جایگزینی نرم افزارهای حضور و غیاب قدیمی (از هر برند) با نرم افزار حضور و غیاب پیشرفته آی کن”

در این طرح، نرم افزار حضور و غیاب (سیستم تردد) فعلی شما که قدیمی بوده یا نیازهای سازمانتان را تامین نمی کند، با نرم افزار حضور و غیاب پیشرفته آی کن که بر بستر ICAN Enterprise BPMS، تولید شده است، تعویض می گردد و معادل ارزش ریالی نرم افزار حضور و غیاب فعلی سازمان، از آی کن تخفیف خواهید گرفت.

انتقال اطلاعات از سامانه حضور و غیاب فعلی، به نرم افزار حضور و غیاب آی کن نیز امکان پذیر خواهد بود.

چنانچه از نرم افزار ICAN Standard BPMS یا اتوماسیون اداری فرزین آی کن استفاده می کنید، می توانید کلیه فرم ها و فرآیندهای مربوط به حضور و غیاب کارکنان را به صورت یکپارچه با نرم افزارهای مذکور و در یک کارتابل مدیریت نمایید.

حضور و غیاب کارمندان را به راحتی مدیریت کنید

کنترل حضور و غیاب کارکنان براساس نوع کارکرد بخش های مختلف و متناسب با الزامات و ملاحظات تعیین شده توسط سازمان/کسب و کار، دارای اهمیتی روز افزون است. نرم افزار حضور و غیاب آی کن دارای امکانات جامع جهت کنترل حضور و غیاب و محاسبات کارکرد است.

تعریف سیاست‌های سازمان در حوزه مدیریت حضور و غیاب، در کنار پاسخ به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در شیوه‌ی محاسبات کارکرد، مجموعه‌ای به نام سامانه حضور و غیاب آی کن را تشکیل داده است.

برخی از مهم ترین کارکردهای نرم افزار حضور و غیاب آی کن به شرح ذیل می باشد:

  • پوشش پیچیدگی‌ها و روش‌های متفاوت محاسبه کارکرد

  • امکان دریافت اطلاعات از سیستم کارگزینی و ارسال اطلاعات به سیستم حقوق و دستمزد

  • تحت وب

  • مشارکت کارمندان و مدیران در فرایندهای حضور و غیاب

  • دستیابی آسان به انواع اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز حوزه حضور و غیاب

امکانات برتر نرم افزار حضور و غیاب آی کن

امکانات برتر نرم افزار حضور و غیاب آی کن

کارشناسان ما آماده اند تا به صورت رایگان شما را با محصول قدرتمند ICAN Enterprise BPMS و سامانه حضور و غیاب مبتنی بر آن (نرم افزار حضورو غیاب آی کن) آشنا کنند: