در عصر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، افزایش میزان رضایتمندی مشتریان، یکی از ارکان مهم سازمان‌های مشتری محور است. امکانات خوبی که راهکارهای یکپارچه نرم‌افزاری گروه مهندسی آی‌کن در اختیار مشتریان قرار می‌دهد، موجب رضایتمندی آنها بوده است. لذا با توجه به این مهم، تجربیات مشتریان را اعلام می‌داریم تا دیگران به اهمیت ویژه استفاده بهینه از زمان و کاهش هزینه‌ها توجه داشته باشند.

محصولات مورد استفاده (از سال ۱۳۹۵):

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیایمانپور؛ رئیس گروه نرم‌افزارمرکز IT

محصولات مورد استفاده (از سال ۱۳۹۵):

دانشگاه کردستانحشمت‌الله سعیدی؛ مدیر فناوری اطلاعات
استانداری گلسـتانکاویانی؛ مدیر فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال ۱۳۹۴):

شرکت صنعتی معدنی گل گهر سیرجانفاطمه عباسی؛ کارشناس ارشد برنامه‌ساز

محصولات مورد استفاده (از سال ۱۳۹۳):

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالیعلی‌اصغر ملول؛ مدیر فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال ۱۳۹۵):

شرکت چای دبشزینت رفیعی؛ مدیر فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال ۱۳۹۴):

شرکت توزیع برق مازندراناسدی؛ مدیر فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال ۱۳۹۱):

سازمان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربیبرزگری؛ رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال ۱۳۹۵):

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیفرهاد عبدالهی؛ رئیس واحد فناوری اطلاعات