[vc_row][vc_column][vc_btn title=”دانلود کاتالوگ سامانه نظام پیشنهادات” color=”pink” align=”left” link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2Fnezam-pishnahadat.pdf|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA|target:%20_blank|”][vc_column_text css_animation=”right-to-left”]

نظام پیشنهادات

این فرآیند به منظور پیگیری پیشنهادات ارائه شده در استانداری طراحی شده است. هدف از پیاده سازی این فرآیند به صورت هوشمند و الکترونیک ارتقاء سطح کارایی و استفاده آسان از آن برای کاربران سیستم می باشد.

با هوشمند شدن این سیستم کاربران به آسانی می توانند وظیفه مربوط به خود را انجام داده و روند پیشرفت کار را به راحتی مشاهده نمایند. در این سیستم سعی کرده ایم با جامع و یکپارچه کردن فرم های مورد استفاده و ایجاد ارتباطات مناسب بین فرم ها، دسترسی به اطلاعات را تا حد زیادی ارتقاء دهیم. در این سیستم یک فرم که فرم ارائه پیشنهاد می باشد به عنوان فرم اصلی در نظر گرفته شده و دسترسی به دیگر فرم های مرتبط با نظام پیشنهادات ازطریق این فرم میسر می باشد. همانطور که مشهود است دبیر کمیته کارشناسی نظام در این سیستم نقش بسزایی را ایفا می نماید که با کلیک بر روی قسمت های مورد نیاز در فرم اصلی (فرم ارائه پیشنهاد) می تواند به دیگر فرم های مورد نظر دسترسی یابد و از روند پیشرفت کار اطلاع پیدا کند. همین طور دیگر سمت های سازمانی که با این سیستم در ارتباط می باشند تنها به فرم ها و قسمت های مورد نیاز دسترسی دارند که بیانگر امنیت بالای سیتم می باشد.


فرم ،فرآيند و گزارش هاي سامانه نظام پیشنهادات :

 • ارائه پیشنهاد(سازمان)
 • ارائه پیشنهاد
 • اظهار نظر کارشناسی
 • نظرات اعضای کمیته کارشناسی
 • امتیاز پیشنهاد
 • دعوتنامه اعضای کمیسیون تحول اداری
 • نظر حوزه تخصصی
 • پرداخت پاداش
 • ابلاغ جهت اجرا
 • لیست گزارشات عملکرد ماهانه
 • علت تاخیر در انجام پیشنهادات
 • نتیجه اجرای نظام پیشنهادات
 • اعضای پایه
 • امتیاز پیشنهاد

امکانات و مزاياي سيستم:

 • امکان تجدید نظر پیشنهاد ارائه شده توسط فرد پیشنهاد دهنده تنها برای یک بار و در حالتی خاص طبق دستورالعمل سازمان
 • تفکیک فرم اولیه ارائه پیشنهاد و فرم اصلی ارائه پیشنهاد برای افراد پیشنهاد دهنده و افراد دخیل در گردش فرم که ظاهری متفاوت را در بر گرفته و فرد پیشنهاد دهنده تنها اطلاعات مورد نیاز را مشاهده می نماید.
 • امکان ثبت و ضمیمه نمودن انواع فایل های مربوط به پیشنهاد ارائه شده (اسکن صورت جلسات، فایل صوتی و تصویری و …)
 • کنترل ترتیب انجام اقدامات لازم توسط افراد دخیل در گردش
 • رعایت تقدم و تاخر در پر شدن فرم ها
 • امکان مشاهده پیگیری افراد در گردش مدرک
 • نمایش پیغام برای دبیر کمیته کارشناسی نظام جهت بررسی بعد از اظهار نظر کارشناسان و اعضای کمیته
 • ایجاد فرم گزارش عملکرد اجرا و ارجاع آن به معاونت تخصصی تنها با یک کلیک و امکان گزارش گیری ماهانه عملکرد اجرا
 • ایجاد فرم پرداخت پاداش تنها با یک کلیک
 • بایگانی اتوماتیک مدرک بعد از اتمام گردش آن
 • تعیین مجوزهای سطح دسترسی افراد و گروه های مختلف کاربری به قسمت های مختلف فرم های موجود
 • تعیین مجوزهای سطح دسترسی افراد و گروه های مختلف کاربری به قسمت های مختلف فرم های موجود
 • امکان تعریف اعضای کمیته تخصصی و تغییر آنها در بازه های زمانی متفاوت به آسانی با استفاده از یک فرم پایه

گردش کار سامانه پایگاه اطلاعات دستگاه های اجرایی در حوزه فاوا

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1558″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_column_text]

فرم هاي مربوط به سامانه پایگاه اطلاعات دستگاه های اجرایی در حوزه فاوا

[/vc_column_text][vc_single_image image=”1559″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1560″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1561″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1562″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1563″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1564″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1565″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1566″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1567″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1568″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1569″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1570″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1571″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1572″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1574″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1573″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][vc_single_image image=”1575″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”right-to-left”][/vc_column][/vc_row]