[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs style=”modern” spacing=”2″ gap=”1″ alignment=”center” active_section=”1″ css_animation=”fadeIn” no_fill_content_area=”true”][vc_tta_section title=”محیط زیست” tab_id=”1493030523694-2e43c77e-168f”][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه تخلف شکار” banner_desc=”آن سیستم جهت گزارش گیری به روز اطلاعات یگان حفاظت شهرستان ها
استفاده می شود و پس از پر شدن تخلفات به صورت روزانه توسط کارشناس
شهرستان، در پایان هر ماه فرم گزارش به روزرسانی شده وجهت ارائه به
داره کل آماده می گردد.” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%2581-%25D8%25B4%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%2F|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%20%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3115|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/takhalof-shekar.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^Male Judge Writing On Paper|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-4″ banner_img_height=”200″ button_color=”#81d742″ button_border_radius=”12″ title_color=”#1e73be” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:8px;” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”اقتصاد و دارایی” tab_id=”1493722237158-f4353357-54a5″][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه پنجره واحد” banner_desc=”جذب سرمایه گذار و انجام مراحل مورد نیاز جهت ثبت و اجرای یک طرح
پنجره ی واحد نام دارد که در حال حاضر روند مطرح کردن طرح از جانب
سرمایه گذار و پیگیری از دستگاه های مختلف جهت گرفتن استعلام و صدور
مجوز با دشواری ها و صرف زمان بسیار زیادی رو به رو است.
با الکترونیکی شدن مراحل انجام کار می توان روند کار را تسریع بخشید.” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D9%25BE%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%2587-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AF%2F|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3116|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/panjere-vahed.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^panjere vahed|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”250″ button_color=”#81d742″ button_border_radius=”12″ title_color=”#1e73be” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:8px;” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دامپزشکی” tab_id=”1493212706768-efbc0d50-c697″][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه صدور کارت واکسیناسیون دام” banner_desc=”با توجه به این که غالب مخاطبین این خدمت دامداران می باشند و پیش تر درخواست
صدور کارت واکسیناسیون دام یا کارت بهداشت بصورت دستی انجام میشده و با توجه
به وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست از سوی
دامداران به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند
گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم.” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%2F|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^914|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/واکسیناسیون.jpg|caption^null|alt^null|title^واکسیناسیون|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ button_color=”#81d742″ button_border_radius=”12″ title_color=”#1e73be” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:8px;” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”گاز” tab_id=”1493217299490-54936d0a-72c1″][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه درخواست اشتراک پذیری عمده و صنایع” banner_desc=”درخواست انشعاب خط لوله گاز برای متقاظیان همواره منجر به هدر رفتن وقت
همشهریان محترم میگردد که با استفاده از این سیستم ، متقاضیان با در دست
داشتن مدارک مورد نیاز خود کافی است به سازمان نظام مهندسی مراجعه نموده
و درخواست خود را اعلام بنمایند و دراین سیستم درهرمرحله ای که نیاز به
مراجعه حضوری متقاضی بود به وی از طریق سرویس پیام کوتاه اعلام میگردد.” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25DA%25A9-%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2588-%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25A7%2F|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3119|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/gaz.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^gaz|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”250″ button_color=”#81d742″ button_border_radius=”12″ title_color=”#1e73be” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:8px;” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”حمل و نقل” tab_id=”1493722559043-178acb69-d6b6″][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه درخواست نصب تابلو در محورهای برون شهری” banner_desc=”در این خدمت فرآیند درخواست نصب تابلو در محور های برون شهری
به صورت الکترونیک انجام شده و شهروند به مراجعه به دفاتر پیشخوان
منتخب مراجعه می نماید. پس از پر کردن فرم در مشخص نمودن
درخواست های خود ائم از محور مورد تقاضا و اندازه تابلو فرم را
جهت بررسی به اداره کل حمل و نقل و پایانه ها ارسال می نماید .” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A8-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%2F|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3576|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/166767841_XS.jpg|caption^null|alt^null|title^166767841_XS|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”250″ button_color=”#81d742″ button_border_radius=”12″ title_color=”#1e73be” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:8px;” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”راه و شهرسازی” tab_id=”1493722853217-bb0743c9-b30c”][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه احداث بنا” banner_desc=”در حال حاضر روند فرایند استعلام احداث بنا با دشواری های فراوانی برای
شهروندان همراه است. از این موارد می توان به مراجعه به دفعات برای
پیگیری وضعیت استعلام ، پیگیری دستورات داده شده و… اشاره کرد.
سیستم استعلام احداث بنا این فرایند را از مرحله آغازین تا مرحله پایانی
به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AB-%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%2F|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A8%D9%86%D8%A7||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3123|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/BANA.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^BANA|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”250″ button_color=”#81d742″ button_border_radius=”12″ title_color=”#1e73be” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:8px;” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”فرهنگ و ارشاد” tab_id=”1499261998359-58710224-3f25″][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه درخواست توزیع آگهی” banner_desc=”با توجه به وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست
از سوی شهروند به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این
فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم….” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25a2%25da%25af%25d9%2587%25db%258c%2F|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^2807|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/05/tozi-agahi.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری|title^tozi agahi|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”220″ button_color=”#81d742″ button_border_radius=”12″ title_color=”#1e73be” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” button_line_height=”desktop:8px;” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;”][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]