پشتیبان گیری از نرم افزارهای
ICAN در آستانه سال جدید
.
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

در شلوغي های پاياني سال، حواسمون به نرم افزارها باشه

1
دقت در پشتيبان گيري از DB و فايلهاي سامانه SBPMS و جدا كردن ديسك حاوي Backup و نگهداري در مكان امن
2
«رزرو شماره آزاد» در دبيرخانه ها (در صورت نياز)
3
آمادگي براي اولين روز كاري سال جديد و كنترل درست بودن شماره هاي داخلي فرم ها
4
يادآوري اصلاح «شعار سال جديد» در اولين روز كاري
5
در نظر گرفتن احتمال منقضي شدن برخي تفويض هاي اختيار (در صورتي كه كاربران آن ها را تا پايان امسال، تنظيم كرده باشند)
6
پشتيبان گيري از ديگر سامانه هاي سازمان (حضور و غياب، مالي و منابع انساني، ...) فراموش نشود.
7
كنترل ساعت سرور در اولين روز كاري سال:طبق قانون مجلس، قرار است از سال 1402، ديگر ساعت رسمي كشور، عقب يا جلو نرود.
8
كارفرماياني كه از سامانه حضور و غياب آي كن استفاده مي كنند، در اولين روز كاري سال، كنترل كنند ساعت دستگاه هاي ساعت زن درست باشد.
9
و ...