۲۷ ۹۹/۰۱
مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management)

مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management)

طی سال های اخیر افزایش رقابت در فضای کسب و کار، کاهش فاصله کیفی

۲۶ ۹۹/۰۱
زبان UML چیست؟

زبان UML چیست؟

زبان UML  چیست؟

UML یک زبان مدل سازی استاندارد برای مهندسان

۲۵ ۹۹/۰۱
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

همانطور که می دانید بودجه انواع متفاوتی دارد که یکی از مهم ترین

۲۴ ۹۹/۰۱
چرخه ی بهبود مستمر یا چرخه ی دمینگ (PDCA) چیست؟

چرخه ی بهبود مستمر یا چرخه ی دمینگ (PDCA) چیست؟

بسیاری از سازمان ها و کسب و کار ها امروزه در پی تغییرات ناگهانی

۲۳ ۹۹/۰۱
T-SQL چیست؟

T-SQL چیست؟

قبل از وارد شدن به بحث T-SQL ، ابتدا چند خطی راجع به زبان پرس و جو

۲۰ ۹۹/۰۱
اهمیت مدیریت فرایند های کسب و کار در سازمان ها

اهمیت مدیریت فرایند های کسب و کار در سازمان ها

امروزه مدیریت سازمان ها بسیار پیچیده تر از قبل شده اند. عوامل