تقویم آموزشی

یکی از رسالت های گروه مهندسی آی کن، نشر دانش به علاقمندان به یادگیری است.
در همین راستا و به منظور نیل به این هدف، آکادمی گروه مهندسی آی کن اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف می نماید.
تقویم آموزشی آکادمی، شما را از زمان و نحوه برگزاری دوره های آموزشی مطلع خواهد کرد

200

دوره آموزش جامع نرم افزار BPMS آی کن (نسخه استاندارد) – بهمن و اسفند 01

مدرس : آقای مهندس رضا سرخی 1401/11/10 | 10:00
10 ساعت وبینار
100

دوره آموزش فشرده اصول و مهارت های مدیریتی (ویژه مدیران عملیاتی)

مدرس : جناب آقای مهندس جمالی 1401/10/17 | 07:00
10.5 ساعت وبینار
200

دوره آموزش جامع نرم افزار BPMS آی کن (نسخه استاندارد) – دی ماه1401

مدرس : کارشناسان استقرار و پشتیبانی 1401/10/05 | 10:00
10 ساعت وبینار
100

دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER-ویژه کارجویان(زمستان1401)

مدرس : مهسا کشانی 1401/10/10 | 14:00
8 ساعت وبینار
100

وبینار بررسی توانمندی های ICAN Standard BPMS در پوشش نیازهای واحدهای صنعتی

مدرس : جناب آقای مهندس مغزیان 1401/10/25 | 11:00
2 ساعت وبینار
100

وبینار مديريت فرآيندهاي نرم‌افزاري در حوزه فرآيندهاي توليد

مدرس : جناب آقای مهندس صادقی 1401/09/22 | 11:00
2 ساعت وبینار
200

 آشنایی با نرم افزارهای كارگزيني و حقوق و دستمزد آی كن

مدرس : محمد کثیری 1401/09/28 | 14:00
2 ساعت وبینار
200

آشنایی با ماژول های چت سازمانی و سامانه ساز آی کن

مدرس : سپیده بخشنده 1401/09/27 | 14:00
1 ساعت وبینار
200

وبینار آشنایی با نرم افزار حضور و غیاب آی کن

مدرس : سپیده بخشنده 1401/09/20 | 14:00
1 ساعت وبینار
200

وبینار آشنایی با زيرساخت مديريت مصوبات و جلسات آی کن

مدرس : مهسا کشانی 1401/09/13 | 11:00
2 ساعت وبینار
200

وبینار معرفي نرم افزار Standard BPMS آی کن – آذرماه 1401

مدرس : سرکار خانم راحیل عبدی 1401/09/08 | 11:00
2 ساعت وبینار
200

دوره آموزش جامع نرم افزار BPMS آی کن (نسخه استاندارد) – آذرماه 1401

مدرس : کارشناسان استقرار و پشتیبانی 1401/09/07 | 10:00
10 ساعت وبینار