تقویم آموزشی

یکی از رسالت های گروه مهندسی آی کن، نشر دانش به علاقمندان به یادگیری است.
در همین راستا و به منظور نیل به این هدف، آکادمی گروه مهندسی آی کن اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف می نماید.
تقویم آموزشی آکادمی، شما را از زمان و نحوه برگزاری دوره های آموزشی مطلع خواهد کرد

200

 آشنایی با نرم افزارهای كارگزيني و حقوق و دستمزد آی كن

مدرس : محمد کثیری 1401/09/28 | 14:00
2 ساعت وبینار
200

آشنایی با ماژول های چت سازمانی و سامانه ساز آی کن

مدرس : سپیده بخشنده 1401/09/27 | 14:00
1 ساعت وبینار
200

وبینار آشنایی با نرم افزار حضور و غیاب آی کن

مدرس : سپیده بخشنده 1401/09/20 | 14:00
1 ساعت وبینار
200

وبینار آشنایی با زيرساخت مديريت مصوبات و جلسات آی کن

مدرس : مهسا کشانی 1401/09/13 | 11:00
2 ساعت وبینار
200

وبینار معرفي نرم افزار Standard BPMS آی کن – آذرماه 1401

مدرس : سرکار خانم راحیل عبدی 1401/09/08 | 11:00
2 ساعت وبینار
200

دوره آموزش جامع نرم افزار BPMS آی کن (نسخه استاندارد) – آذرماه 1401

مدرس : کارشناسان استقرار و پشتیبانی 1401/09/07 | 10:00
10 ساعت وبینار
200

وبینار سامانه های مخابراتی و لزوم ارتباط آن با نرم افزارهای BPMS

مدرس : جناب آقای مهندس مغزیان 1401/08/15 | 14:00
1.5 ساعت وبینار
150

آموزش فرم معرفی فروش و نحوه درآمدزایی (ویژه واحدهای استقرار و پشتیبانی- آبان 1401)

مدرس : جناب آقای مهندس نیکیان 1401/08/16 | 15:00
1.5 ساعت وبینار
200

دوره آموزش جامع نرم افزار BPMS آی کن (نسخه استاندارد) – آبان ماه 1401

مدرس : رضا سرخی (سرپرست استقرار و پشتیبانی استان تهران) 1401/08/09 | 10:00
10 ساعت وبینار
150

دوره آموزش تهیه صورت های مالی-پاییز 1401

مدرس : جناب آقای مهندس نیک سیرت 1401/07/20 | 16
10 ساعت وبینار
100

وبینار معرفی زیرساخت یکپارچه سازی آی کن (IIF) ICAN ESB- مهر1401

مدرس : محمد حسینی چادگانی 1401/07/19 | 11:00
3 ساعت وبینار
200

وبینار بررسی نحوه انتخاب یک نرم افزار BPMS مناسب برای شرکت ها و سازمان ها (مهر 1401)

مدرس : جناب آقای مهندس میرحسینی 1401/07/26 | 11:00
2 ساعت وبینار