۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۰ نظر
شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)