با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و محیط ناپایدار و سرشار از عدم قطعیت بیرونی نیاز به بهبود مستمر نیازی حیاتی برای سازمان است.

 

سیستم اتوماسیون فرآیندهای آی کن  به شما کمک می کند که تغییرات اساسی در سازمان خود را با کمترین هزینه و خطا انجام دهید و بهره وری سیستم خود را به صورت مستمر افزایش دهید.

 

در جشنواره زمستانی آی کن با شرایط و پیشنهادات شگفت انگیز از راهکارهای آی کن بهره مند شوید.

 

برای آشنایی با جشنواره زمستانه آی کن ویدیو را حتما ببینید

تخفیف های ویژه جشنواره زمستانه

زمان اجرا

۱۵ دی الی ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲

انتخاب برترین ها هستیم