سامانه‌ساز آی کن چیست؟

اتوماسیون اداری تحت وب آی کن که بر مبنای موتور تولید فرآیندهای کسب و کار توسعه داده شده است دارای ماژول های متعددی جهت چابک‌سازی سازمان می‌باشد. این ماژول‌ها بر اساس نیاز سازمان و آنچه که استفاده از فرم و فرآیندها را آسان‌تر می‌سازد در نظر گرفته شده است. یکی از این ماژول‌ها، سامانه‌ساز آی کن است که ویژگی‌های ذیل را در برمی‌گیرد:

  • قابلیت فراخوانی سامانه ها ی تولید شده با زیر ساخت BPMS Standard با قابلیت دسته بندی ، سطوح دسترسی ، الویت بندی و آیکن گذاری بر روی میز کار
  • قابلیت انتخاب فرمها ،فرایندها ،گزارشات ، جستجو، کارتابل مستقل ، وضعیت کارتابل و لینک سامانه های تحت وب مرتبط به تفکیک سامانه ها تولید شده زیر ساخت BPMS Standard
  • قابلیت چیدمان فرمها بر روی میزکار با قابلیت الویت بندی و آیکن گذاری
  • قابلیت چیدمان گزارشات بر روی میزکار با قابلیت الویت بندی و آیکن گذاری
  • قابلیت چیدمان فرایندها بر روی میزکار با قابلیت فراخوانی فراینده به همراه  الویت بندی و آیکن گذاری
  • قابلیت ساخت جستجوی هوشمند بر اساس فرمهای منتخب و چیدمان آن  بر روی میزکار با قابلیت الویت بندی و آیکن گذاری
  • قابلیت ساخت کارتابل مستقل بر اساس فرمها و فرایندهای مربوط به سامانه و چیدمان آن بر روی میزکار با قابلیت الویت بندی و آیکن گذاری
  • قابلیت فراخوانی سامانه های تحت وب مرتبط به همراه  چیدمان آن  بر روی میزکار با قابلیت الویت بندی و آیکن گذاری
  • قابلیت نمایش وضعیت کارتابل به تفکیک سامانه ها

لازم به ذکر است مشتریان عزیز می‌توانند از طرح جشنواره تابستانه آی کن برای تهیه ماژول‌های چت سازمانی و سامانه‌ساز اقدام نمایند. این جشنواره تا تاریخ 31 شهریورماه برقرار بوده و جهت اطلاع بیشتر از جزئیات آن می‌توانید با واحد بازاریابی گروه مهندسی آی کن به شماره 41837000 تماس حاصل فرمایید