جشنواره ویژه نرم افزار یکپارچه ساز آی کن (ICAN ESB)

کارشناسان خبره، آماده اند تا به صورت رایگان شما را با شرایط حضور در این جشنواره و همچنین نرم افزار قدرتمند یکپارچه ساز آی کن (ICAN ESB) آشنا نمایند

حضور و غیاب کارمندان را به راحتی مدیریت کنید


کنترل حضور و غیاب کارکنان براساس نوع کارکرد بخش های مختلف و متناسب با الزامات و ملاحظات تعیین شده توسط سازمان/کسب و کار، دارای اهمیتی روز افزون است. نرم افزار حضور و غیاب آی کن دارای امکانات جامع جهت کنترل حضور و غیاب و محاسبات کارکرد است.

تعریف سیاست‌های سازمان در حوزه مدیریت حضور و غیاب، در کنار پاسخ به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در شیوه‌ی محاسبات کارکرد، مجموعه‌ای به نام سامانه حضور و غیاب آی کن را تشکیل داده است.

برخی از مهم ترین کارکردهای نرم افزار حضور و غیاب آی کن به شرح ذیل می باشد:


  • پوشش پیچیدگی‌ها و روش‌های متفاوت محاسبه کارکرد

  • امکان دریافت اطلاعات از سیستم کارگزینی و ارسال اطلاعات به سیستم حقوق و دستمزد

  • تحت وب

  • مشارکت کارمندان و مدیران در فرایندهای حضور و غیاب

  • دستیابی آسان به انواع اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز حوزه حضور و غیاب

کارشناسان ما آماده اند تا به صورت رایگان شما را با محصول قدرتمند ICAN Enterprise BPMS و سامانه حضور و غیاب مبتنی بر آن (نرم افزار حضورو غیاب آی کن) آشنا کنند: