جشنواره ویژه نرم افزار یکپارچه ساز آی کن (ICAN ESB)

کارشناسان خبره، آماده اند تا به صورت رایگان شما را با شرایط حضور در این جشنواره و همچنین نرم افزار قدرتمند یکپارچه ساز آی کن (ICAN ESB) آشنا نمایند