جشنواره بهاره آی‌کن

طرح اجاره به شرط تملیک
خدمات پشتیبانی استاندارد در مدت زمان اجاره پس از 5 سال مالک لیسانس محصول مورد نظر خواهید بود پرداخت 4% از مبلغ لیسانس به صورت ماهیانه|

شرایط ویژه طرح

زمان اجرا

از ۱۶ بهمن الی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
تا پایان فروردین ۱۴۰۲ تمدید شد

طرح اجاره به شرط تملیک با پرداخت ماهیانه ۴ درصد

تامین بودجه برای خرید نرم افزارها، یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران ارشد کسب و کارها و سازمان ها می باشد؛ گروه مهندسی آی‌کن ضمن درک چالش های اقتصادی متقاضیان، راهکارهایی جهت تسهیل فرایند خرید و بهره مندی از مزایای منحصر به فرد محصولات ارائه می نماید.

در "طرح اجاره به شرط تملیک با پرداخت ماهیانه ۴ درصد"، مشتری محصولات مورد نیاز خود را از سبد راهکارهای نرم افزاری آی کن انتخاب کرده و آن ها را برای مدت زمان مشخصی اجاره می نماید.

در مدت اجاره، مشتری تنها ۴ درصد از مبلغ خرید لیسانس نرم افزارها را به صورت ماهیانه پرداخت خواهد نمود و در این مدت از خدمات پشتیبانی استاندارد نیز بهره مند می گردد. در صورت تداوم پرداخت اجاره ها به مدت ۵ سال، مالکیت لیسانس محصولات منتخب به مدت نامحدود به مشتری واگذار خواهد شد.

مشاورین حرفه ای گروه مهندسی آی‌کن آماده ارائه توضیحات بیشتر و پاسخ به سوالات شما می باشند.

انتخاب برترین ها هستیم