جشنواره بهاره آی‌کن

طرح اجاره به شرط تمليک
خدمات پشتیبانی استاندارد در مدت زمان اجاره پس از 5 سال مالک لیسانس محصول مورد نظر خواهید بود پرداخت 4% از مبلغ لیسانس به صورت ماهیانه|

شرایط ویژه طرح

زمان اجرا

از 16 بهمن الی 15 اسفند 1401
تا پایان فروردین 1402 تمدید شد

طرح اجاره به شرط تملیک با پرداخت ماهيانه 4 درصد

تامین بودجه برای خرید نرم افزارها، یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران ارشد کسب و کارها و سازمان ها می باشد؛ گروه مهندسی آی‌کن ضمن درک چالش های اقتصادی متقاضیان، راهکارهایی جهت تسهیل فرایند خرید و بهره مندی از مزایای منحصر به فرد محصولات ارائه می نماید.

در "طرح اجاره به شرط تملیک با پرداخت ماهيانه 4 درصد"، مشتری محصولات مورد نیاز خود را از سبد راهکارهای نرم افزاری آی کن انتخاب کرده و آن ها را برای مدت زمان مشخصی اجاره می نماید.

در مدت اجاره، مشتری تنها 4 درصد از مبلغ خرید لیسانس نرم افزارها را به صورت ماهیانه پرداخت خواهد نمود و در این مدت از خدمات پشتیبانی استاندارد نیز بهره مند می گردد. در صورت تداوم پرداخت اجاره ها به مدت 5 سال، مالكیت لیسانس محصولات منتخب به مدت نامحدود به مشتری واگذار خواهد شد.

مشاورین حرفه ای گروه مهندسی آی‌کن آماده ارائه توضیحات بیشتر و پاسخ به سوالات شما می باشند.

انتخاب برترین ها هستیم