جشن 22 سالگی مهندسی آی‌کن

مهر ۱۴۰۱

سومین نمایشگاه شهر هوشمند

تهران-تیرماه 1401

تصاویر تولد گروه مهندسی آی‌کن

مهر 1398

همایش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

تهران، شهریورماه 1397

سمینار آی‌کن

قزوین، تیرماه 1397

حضور آی‌کن در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور

تهران، اردیبهشت‌ماه 1397

همایش راهکارهای جامع آی‌کن

تهران، بهمن‌ماه 1396