نشست سالیانه آغاز برنامه استراتژیک آی کن

آبان ۱۴۰۲

جشن ۲۳ سالگی گروه مهندسی آی‌کن

مهر ۱۴۰۲

جشن ۲۲ سالگی گروه مهندسی آی‌کن

مهر ۱۴۰۱

سومین نمایشگاه شهر هوشمند

تهران-تیرماه ۱۴۰۱

جشن ۱۹ سالگی گروه مهندسی آی‌کن

مهر ۱۳۹۸

همایش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

تهران، شهریورماه ۱۳۹۷

سمینار آی‌کن

قزوین، تیرماه ۱۳۹۷

حضور آی‌کن در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور

تهران، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

همایش راهکارهای جامع آی‌کن

تهران، بهمن‌ماه ۱۳۹۶