خدمات پشتیبانی

از ابتدای شروع فعالیت گروه مهندسی آی‌کن، یکی از بزرگترین اهداف ما، تعامل مثبت و سازنده با کارفرمایان عزیزی که به این مجموعه، تخصص آن و محصولات ارائه‌شده اعتماد کرده و می‌کنند، بوده است. به نحوی که بتوانیم به کمک محصولات، تخصص موجود و با همراهی ایشان، نقطه عطفی باشیم در بهبود نگرش سازمانی و زیر ساخت مکانیزاسیون فعالیت‌های آنها.

در این راه لازم بوده که برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب، همگام با محصولات و تکنولوژی روز و نیازهای همیشگی کارفرمایان، قالب‌ها و کانال‌های مختلفی را شکل داده و در جهت افزایش و بهبود مستمر آن گام برداریم.

خدمات قابل ارائه در پشتیبانی

(متناسب با انتظارات کارفرما و تعهدات)

مشاوره در جهت بهبود عملکرد و کارایی بانک اطلاعاتی

ارائه ویرایش‌های جدید نرم‌افزار و به‌روزرسانی نسخه مورد استفاده

بازبینی دوره‌ای عملکرد آماری و عملیاتی نرم‌افزار و ارائه مشاوره در جهت بهبود آن

خدمات سفارشی‌سازی متناسب با امکانات پویای محصولات

بررسی و رفع مشکلات احتمالی پیش آمده در امر اجرا، استفاده یا خود نرم‌افزار

آموزش‌های مجدد در سطح مختلف

بازبینی دوره ای روند استفاده از قسمت‌های مختلف محصولات در سطح سازمان و ارائه مشاوره

خدمات استقرار

فعالیت استقرار، از زمان نهایی‌شدن تصمیم کارفرمای محترم برای خرید محصول، ماژول‌ها یا زیرسیستم‌های آنها و بر اساس ایجاد یک قرارداد فیمابین شروع می‌شود. در این مرحله نحوه نصب، آموزش و اجرای عملیاتی برنامه‌ریزی شده و بر اساس آن ادامه مسیر طی می‌شود. تیم استقرار گروه مهندسی آی‌کن با تکیه بر دانش به روز متخصصین خود، امکانات خریداری‌شده و توان متخصصین کارفرمای محترم در یک کار تیمی مشترک، حرکتی را پایه‌ریزی و اجرا می‌کند که نهایت آن تحقق اهداف مجموعه کارفرما از سرمایه‌گذاری انجام‌شده می‌باشد. اصول این حرکت و قالب استاندارد آن بر اساس مراحل زیر مهیا و تنظیم شده است:

بررسی شرایط اجرایی و محیطی کارفرما بصورت حضوری و غیرحضوری

پالایش و دسته‌بندی انتظارات کارفرما از استقرار محصول یا محصولات خریداری‌شده:

 • آشنایی به ذینفعان اصلی و کاربران کلیدی خرید انجام‌شده
 • متناسب با سیاست سازمانی کارفرما صحبت با افراد یادشده و دریافت نظرات و انتظارات آن‌ها
 • پالایش و دسته‌بندی آن‌ها
 • تنظیم و ارائه طرح پیشنهادی اجرا شامل:

 • نیازمندیهای احتمالی نیروی انسانی به صورت موقت یا دائم متناسب با نیاز اجرایی کارفرما و همراستا با اهداف ایشان
 • زیرساخت‌های مورد نیاز برای آموزش
 • فرآیندهای اجرایی مطلوب با درنظرگرفتن محدودیت‌های سازمانی و نقطه نظرات کارفرما
 • طرح زمانبندی اجرای پروژه با تبیین شرح وظایف طرفین
 • نهایی‌سازی طرح پیشنهادی اجرا توسط کارفرما با مشاوره و همراهی نماینده گروه مهندسی آی‌کن

  تخصیص منابع انسانی لازم جهت اجرای طرح مصوب و نهایی

  اجرای طرح پیشنهادی

  ارزیابی پیوسته مراحل اجرا و بهبود مستمر آن در صورت نیاز

  خدمات قابل ارائه در واحد استقرار

  خدمات آموزش در سطوح مختلف:

  راهبران٬ مدیران٬ دبیرخانه٬ بایگانی٬ کاربران ویژه٬ کاربران عادی.

  مشاوره و همراهی در جهت شکل‌گیری هدف توسعه‌ای سیستم

  مشاوره در جهت نگهداری سیستم و موارد مرتبط با محصول

  تبدیل اطلاعات

  مشاوره در جهت نگهداری سیستم و موارد مرتبط با محصول

  خدمات سفارشی‌سازی محصولات بر پایه موتورها و زیرساخت‌های پویای آن ها

  مشاوره فنی، اجرایی و حتی سازمانی

  همراهی و نظارت بر استقرار به صورت حضوری و غیرحضوری متناسب با توافقات فیمابین و انتظارات کارفرمای محترم