خدمات پشتیبانی

از ابتدای شروع فعالیت گروه مهندسی آی‌كن، یكی از بزرگترین اهداف ما، تعامل مثبت و سازنده با كارفرمایان عزیزی كه به این مجموعه، تخصص آن و محصولات ارائه‌شده اعتماد كرده و می‌كنند، بوده است. به نحوی كه بتوانیم به كمك محصولات، تخصص موجود و با همراهی ایشان، نقطه عطفی باشیم در بهبود نگرش سازمانی و زیر ساخت مكانیزاسیون فعالیت‌های آنها.

در این راه لازم بوده كه برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب، همگام با محصولات و تكنولوژی روز و نیازهای همیشگی كارفرمایان، قالب‌ها و كانال‌های مختلفی را شكل داده و در جهت افزایش و بهبود مستمر آن گام برداریم

خدمات قابل ارائه در پشتیبانی

(متناسب با انتظارات كارفرما و تعهدات)

مشاوره در جهت بهبود عملكرد و كارایی بانك اطلاعاتی

ارائه ویرایش‌های جدید نرم‌افزار و به‌روزرسانی نسخه مورد استفاده

بازبینی دوره‌ای عملكرد آماری و عملیاتی نرم‌افزار و ارائه مشاوره در جهت بهبود آن

خدمات سفارشی‌سازی متناسب با امكانات پویای محصولات

بررسی و رفع مشكلات احتمالی پیش آمده در امر اجرا، استفاده یا خود نرم‌افزار

آموزش‌های مجدد در سطح مختلف

بازبینی دوره ای روند استفاده از قسمت‌های مختلف محصولات در سطح سازمان و ارائه مشاوره

خدمات استقرار

فعالیت استقرار، از زمان نهایی‌شدن تصمیم كارفرمای محترم برای خرید محصول، ماژول‌ها یا زیرسیستم‌های آنها و بر اساس ایجاد یك قرارداد فیمابین شروع می‌شود. در این مرحله نحوه نصب، آموزش و اجرای عملیاتی برنامه‌ریزی شده و بر اساس آن ادامه مسیر طی می‌شود. تیم استقرار گروه مهندسی آی‌كن با تكیه بر دانش به روز متخصصین خود، امكانات خریداری‌شده و توان متخصصین كارفرمای محترم در یك كار تیمی مشترك، حركتی را پایه‌ریزی و اجرا می‌كند كه نهایت آن تحقق اهداف مجموعه كارفرما از سرمایه‌گذاری انجام‌شده می‌باشد. اصول این حركت و قالب استاندارد آن بر اساس مراحل زیر مهیا و تنظیم شده است:

بررسی شرایط اجرایی و محیطی كارفرما بصورت حضوری و غیرحضوری

تنظیم و ارائه طرح پیشنهادی اجرا شامل:

 • نیازمندیهای احتمالی نیروی انسانی به صورت موقت یا دائم متناسب با نیاز اجرایی كارفرما و همراستا با اهداف ایشان
 • زیرساخت‌های مورد نیاز برای آموزش
 • فرآیندهای اجرایی مطلوب با درنظرگرفتن محدودیت‌های سازمانی و نقطه نظرات كارفرما
 • طرح زمانبندی اجرای پروژه با تبیین شرح وظایف طرفین
 • تخصیص منابع انسانی لازم جهت اجرای طرح مصوب و نهایی

  ارزیابی پیوسته مراحل اجرا و بهبود مستمر آن در صورت نیاز

  پالایش و دسته‌بندی انتظارات كارفرما از استقرار محصول یا محصولات خریداری‌شده:

 • آشنایی به ذینفعان اصلی و كاربران كلیدی خرید انجام‌شده
 • متناسب با سیاست سازمانی كارفرما صحبت با افراد یادشده و دریافت نظرات و انتظارات آن‌ها
 • پالایش و دسته‌بندی آن‌ها
 • نهایی‌سازی طرح پیشنهادی اجرا توسط كارفرما با مشاوره و همراهی نماینده گروه مهندسی آی‌كن

  اجرای طرح پیشنهادی

  خدمات قابل ارائه در واحد استقرار

  خدمات آموزش در سطوح مختلف:

  راهبران٬ مدیران٬ دبیرخانه٬ بایگانی٬ کاربران ویژه٬ کاربران عادی.

  مشاوره و همراهی در جهت شكل‌گیری هدف توسعه‌ای سیستم

  مشاوره در جهت نگهداری سیستم و موارد مرتبط با محصول

  تبدیل اطلاعات

  خدمات سفارشی‌سازی محصولات بر پایه موتورها و زیرساخت‌های پویای آن ها

  مشاوره فنی، اجرایی و حتی سازمانی

  همراهی و نظارت بر استقرار به صورت حضوری و غیرحضوری متناسب با توافقات فیمابین و انتظارات كارفرمای محترم