سیستم جامع منابع انسانی

منابع انسانی به «افرادی که کار می‌کنند و سازمان را به فعالیت می‌اندازند» گفته می‌شود. همچنین می‌توان گفت که منابع انسانی شامل افراد یا کارمندانی می شود که برای بهبود عملکرد خود و زیر دستان و نهایتا رساندن سازمان به اهداف خود، تلاش می کنند.

بخش منابع انسانی در سازمان‌ها، متشکل از افرادی است که، کار مدیریت منابع انسانی سازمان را بر عهده دارند. از جمله فعالیت‌های این بخش به مدیریت جنبه های مختلف استخدام، مانند رعایت قانون کار و استانداردهای استخدام، مصاحبه، تعریف و مدیریت مزایای کارکنان، سازماندهی پرونده های کارمندان، می‌توان اشاره نمود. در واقع واحد منابع انسانی در سازمان، به عنوان رابط بین مدیریت یک سازمان و کارکنان آن عمل می کند؛ به این مفهوم که از مدیران سازمان (با توجه به برنامه‌های سازمان و نیازمندی‌های هر بخش در زمینه نیروی کار) درخواست‌ها را دریافت نموده و نیروی کار متناسب را استخدام می نماید.

همچنین آموزش‌ کارکنان و تعیین رتبه و طبقه افراد، مشخص نمودن وظایف و سمت سازمانی، ارزیابی عملکرد و مدیریت حضور و غیاب کارکنان نیز، از وظایف اصلی این واحد می باشد.

Screenshot 2023-02-27 at 6.10.00 AM
مزیت‌های سیستم جامع منابع انسانی
تحلیل کار و طراحی شغل
برنامه‌ریزی منابع انسانی
گزینش نیروی جدید
آموزش

زیر سیستم‌های سیستم جامع منابع انسانی

همانطور که در بالا گفته شد، واحد منابع انسانی سازمان، پل ارتباطی بین مدیران و کارکنان بوده که می‌بایست با شیوه‌های مختلف از استراتژی سازمان، حمایت نماید. مهمترین شیوه‌های حمایتی در مدیریت منابع انسانی عبارتند از:

 • تحلیل کار و طراحی شغل

  تعیین تعداد پرسنل با مهارت و دانش خاص برای سازمان

 • برنامه‌ریزی منابع انسانی

  جذب کارکنانی توانمند

 • گزینش

  انتخاب کارکنان مناسب برای بخش‌های مختلف سازمان

 • آموزش

  آموزش کارکنان برای انجام وظایف خود و آماده‌سازی آن‌ها برای آینده

 • مدیریت عملکرد

  سنجش کارایی کارکنان

 • پاداش به کارکنان

  پرداخت پاداش‌های دوره‌ای و همچنین مبتنی بر عملکرد

 • روابط کارکنان

  خلق محیط مناسب کاری برای بهبود بهره‌وری سازمان

در صورت رعایت موارد ذکر شده، یک سازمان می‌تواند بهترین بازدهی را داشته باشد. در سازمان‌هایی با مدیریت منابع انسانی مؤثر، کارکنان و مشتریان تمایل به رضایت بیشتری دارند و از طرف دیگر، سازمان نیز بیشتر تمایل به نوآوری داشته و بهره‌وری بیشتر خواهد شد و در نتیجه شهرت بیشتری نیز در جامعه پیدا می‌کند.

متخصصان منابع انسانی در سازمان‌ها، با تمرکز بر سه راهکار می‌توانند باعث ایجاد ارزش افزوده برای سازمان گردند. اولین راهکار، تمرکز بر مدیریت استعداد است که به سطح فردی برمی‌گردد. نیروی کار متعهد، منعطف و نتیجه‌بخش از این طریق پرورش می‌یابد. دومین راهکار، تمرکز بر سازمان است که با ارتقای فرهنگ سازمانی و توسعه سازمانی حاصل می‌گردد. در نهایت، راهکار سومی که به نوعی کنترل‌کننده راهکارهای قبلی است، رهبری می‌باشد. برای این که بتوان این راهکارها را به بهترین شکل عملیاتی نمود، موارد زیر بسیار حائز اهمیت می‌باشد:

 • سازماندهی واحد منابع انسانی

  ابتدا می‌بایست برای دستیابی به اهداف مورد نظر، با توجه به راهکارهای یاد شده، واحد منابع انسانی، سازماندهی گردد.

 • تمرکز بر اقدامات منابع انسانی

  واحد منابع انسانی باید مانند تمرکز فعالیت‌های خود را بر روی اقدامات مختص خود نماید؛ مانند مدیریت کارکنان، حقوق و دستمزد و آموزش و توسعه

 • متخصصان منابع انسانی

  همکاری با افرادی که در زمینه منابع انسانی تجربه داشته و متخصص می‌باشند.

 

 

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی رویکردی استراتژیک برای مدیریت موثر و کارآمد افراد در یک سازمان است، به گونه ای که به کسب و کارشان کمک می کند تا از مزیت رقابتی برخوردار شوند. این طراحی برای به حداکثر رساندن عملکرد کارکنان در خدمت اهداف استراتژیک کارفرما می‌باشد. مدیریت منابع انسانی در درجه اول با مدیریت افراد درون سازمان ها، با تمرکز بر سیاست ها و سیستم ها، درگیر می‌باشد. واحد منابع انسانی مسئولیت نظارت بر استخدام کارمندان، آموزش و توسعه، طراحی مزایای کارمندان، ارزیابی عملکرد و مدیریت پاداش‌ها را بر عهده دارد.

هدف کلی مدیریت منابع انسانی این است که سازمان بتواند از طریق افراد به موفقیت برسد. متخصصان منابع انسانی، سرمایه انسانی یک سازمان را مدیریت می کنند و بر اجرای سیاست ها و فرایندها تمرکز دارند. آنها می‌بایست در یافتن، جذب، آموزش و توسعه کارمندان و همچنین حفظ روابط یا مزایای کارمندان تخصص داشته باشند. متخصصین آموزش و توسعه اطمینان می دهند که کارکنان آموزش دیده و از رشد مداوم برخوردار هستند. این کار از طریق برنامه های آموزشی، ارزیابی عملکرد و برنامه های پاداش انجام می‌شود. مدیریت مزایای کارکنان شامل مدیریت ساختارهای جبران خسارت، برنامه های مرخصی، ​​تخفیف و سایر مزایای کارمندان می‌باشد.

سیستم مدیریت منابع انسانی

سیستم مدیریت منابع انسانی یا human resources management system (که به اختصار HRMS گفته می‌شود)، مجموعه ای از برنامه های نرم افزاری است که برای مدیریت منابع انسانی و فرآیندهای مربوط به آن در طول چرخه عمر حضور کارمندان در سازمان، استفاده می شود. سیستم مدیریت منابع انسانی، یک شرکت را قادر می سازد تا ضمن رعایت قوانین مالیاتی و مقررات کار، نیروی کار خود را کاملاً درک کند.

مدیران و کارکنان واحد منابع انسانی، کاربران اصلی این سیستم می‌باشند؛ زیرا آنها عملیات روزانه نیروی کار را انجام داده و مسئولیت انطباق و گزارش عملکرد را بر عهده دارند. به کمک سیستم مدیریت منابع انسانی مناسب می‌توان، تمامی وظایف منابع انسانی را به بهترین روش، عملیاتی کرده و بیشترین بهره‌وری را نصیب سازمان نماید. این سیستم می‌بایست تمام بخش‌های مربوطه را، از قبیل آموزش، کارگزینی، تشکیلات، حضور و غیاب و ارزیابی عملکرد را بصورت کاملا یکپارچه پوشش دهد.

مزایای استفاده…

به کمک سیستم مدیریت منابع انسانی می‌توان در صورت لزوم، در هر زمانی، اطلاعات منابع انسانی را مشاهده، اصلاح و بروزرسانی نمود. همچنین به کمک این سیستم، فرآیندهایی که می‌بایست توسط واحد منابع انسانی صورت گیرد، بهبود یافته و تا حد امکان ساده‌سازی می‌گردد. در کنار موارد ذکر شده، سیستم مدیریت منابع انسانی مناسب، پیچیدگی فعالیت‌ها را کاهش داده و از دوباره‌ کاری‌ها جلوگیری می‌نماید. در نتیجه، باعث کاهش زمان انجام فرآیندها و افزایش کنترل بر روی فعالیت‌ها و نهایتا بهبود کارایی سازمان، می‌گردد.

باید دانست، با توجه به اینکه هزینه های مربوط به منابع انسانی از بیشترین هزینه‌های صرف شده توسط یک سازمان می‌باشد، ادغام HRMS با سیستم مالی، برای واحد امور مالی بسیار ارزشمند است. در ضمن، با ادغام این دو سیستم، دو بخش اصلی سازمان یکپارچه شده و دسترسی به اطلاعات مالی و منابع انسانی، در یک بستر جامع فراهم می‌گردد.

همچنین می‌توان به کمک یک سیستم جامع که متشکل از راهکارهای مالی، منابع انسانی، لجستیک و اتوماسیون اداری می‌باشد، تمامی بخش‌های سازمان را در یک بستر، برنامه ریزی  و مدیریت نمود.

راهکار جامع منابع انسانی آی کن

راهکار جامع منابع انسانی آی کن، یک سیستم جامع در بخش مدیریت منابع انسانی بوده که به کمک آن میتوان، تمامی امور مربوط به واحد منابع انسانی را بصورت یکپارچه، کنترل و مدیریت نمود.

همانطور که گفته شد، اصلی‌ترین وظایف بخش منابع انسانی متشکل از آموزش، کارگزینی، تشکیلات، حضور و غیاب و ارزیابی عملکرد می‌باشد که به کمک راهکار جامع منابع انسانی آی کن، تمامی موارد ذکر شده بصورت یکپارچه و در بستری امن در اختیار سازمان‌ها قرار میگیرد. قوانین مالیاتی و مقررات کار، در این سیستم بصورت کامل تعریف شده و فرآیندهای تعریف شده، بصورت کامل، بر اساس این قوانین، می‌باشد.

به کمک راهکار جامع منابع انسانی آی کن می‌توان، کلیه امور مربوط به مصاحبه و کارگزینی، آموزش و توسعه فردی و سازمانی کارکنان و ارزیابی عملکرد کارکنان را در طول مدت اشتغال آن‌ها در سازمان، صورت کامل مدیریت نمود. همچنین در صورت نیاز مشتری، به دلیل ساختار ماژولار این سیستم، توانایی ایجاد تغییرات مورد نیاز، برحسب نیاز مشتری، فراهم گردیده است.

در این سیستم میتوان، دسترسی‌های مختلفی را تعریف نمود که به کمک آن، مدیران بخش‌های مختلف، با توجه به نیازمندی واحد خود، می‌توانند به اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز، دست یابند.

همچنین…

در کنار موارد ذکر شده، با توجه به طراحی ویژه‌ای که راهکار جامع منابع انسانی آی کن دارد، راحتی و سهولت استفاده از این سیستم را برای کاربران آن، به ارمغان می‌آورد. در ضمن به کمک الگوریتم‌های کنترلی، از ثبت اطلاعات اشتباه در بخش‌های مختلف و یا اعمال تغییراتی که مغایر با قوانین مالیت و کسب و کار می‌باشد، جلوگیری می‌نماید. به همین دلیل، به میزان قابل توجهی از خطاها و اشتباهات جلوگیری نموده و باعث حذف دوباره کاری‌ها می‌گردد.

تمام موارد ذکر شده باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های درون سازمانی میگردد. همچنین به کمک راهکار BPMS آی‌کن، که گروه مهندسی آی کن ارائه میکند، میتوان تمامی بخش های سازمان را بصورت یکپارچه، مدیریت نمود. از راهکارهای موجود در BPMS ارائه شده توسط شرکت مهندسی آی کن می‌توان، به راهکار جامع منابع انسانی که در این بخش به توضیح آن پرداخته شد، می‌توان اشاره نمود.

5/5 - (1 امتیاز)

تاکنون بیش از 3500 سازمان و کسب و کار معتبر به آی کن اعتماد کرده اند!

پخش ویدیو
برزگری؛ رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1391 ):

اتوماسیون اداری
فرم ساز
پخش ویدیو
علی‌اصغر ملول؛ مدیر فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1393 ):

اتوماسیون اداری
پخش ویدیو
فاطمه عباسی؛ کارشناس ارشد برنامه‌ساز

محصولات مورد استفاده (از سال 1394 ):

گردش کار و سرویس‌ها
گزارش ساز
اتوماسیون اداری
فرم ساز
در حال بارگذاری ...