اعضای هیأت مدیره

محمود شاهزیدی

محسن جمالی

رئیس هیأت مدیره

مدیر عامل

شیروان نورمحمدی‌فر

نائب رئیس هیأت مدیره

کادر مدیریت

محمود شاهزیدی

رئیس هیأت مدیره

مدیر توسعه سامانه‌های مالی و منابع انسانی

محسن جمالی

مدیر عامل

عضو هیأت مدیره

ارتباط مستقیم: jamali@ican.ir

شیروان نورمحمدی‌فر

مدیر تولید

نائب رئیس هیأت مدیره

محمد صادقی

مدیر منطقه یک

 

حمید نیکیان

قائم‌مقام مدیرعامل

ارتباط مستقیم: nikian@ican.ir

محمدرضا قابلی

مدیر استقرار و پشتیبانی