آکادمی

آکادمی آی کن با هدف ارائه خدمات در زمینه آموزش نرم‌افزارهای این مجموعه به کمک کارشناسان آی‌کن در حال فعالیت می‌باشد. این مجموعه در سال‌های فعالیت موفق به تدریس در دو حوزه سیستمی و غیر سیستمی از جمله مفاهیم مالی و بازرگانی شده است. در حال حاضر سالانه حدود ۴۰۰۰ کاربر آزاد از خدمات آموزشی موسسه بهره می‌برند.

آموزش ICAN BPMS
مدرس: واحد استقرار و پشتیبانی دفتر منطقه چهار آی کن
1402/09/06 -
ساعت 10:00
رایگان !
آموزش نرم افزار دبیرخانه
مدرس: راحیل عبدی
1402/08/23 -
ساعت 11:00
رایگان !
ICAN BPMS
مدرس: واحد استقرار و پشتیبانی دفتر منطقه سه آی کن
1402/08/08 -
ساعت 10:00
رایگان !
ICAN CMMS
مدرس: فرناز قاسم زاده
1402/07/24 -
ساعت 14:30
رایگان !
آموزش ICAN BPMS
مدرس: واحد استقرار و پشتیبانی دفتر منطقه دو آی کن
1402/07/10 -
ساعت 10:00
رایگان !
آموزش ICAN BPMS
مدرس: واحد استقرار و پشتیبانی دفتر خوزستان
1402/06/06 -
ساعت 10:00
رایگان !
Site-SBPMS
مدرس: واحد استقرار و پشتیبانی دفتر منطقه یک آی کن
1402/05/09 -
ساعت 10:00
رایگان !