با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و محیط ناپایدار و سرشار از عدم قطعیت بیرونی نیاز به بهبود مستمر نیازی حیاتی برای سازمان است.

سیستم اتوماسیون فرآیندهای آی کن  به شما کمک می کند که تغییرات اساسی در سازمان خود را با کمترین هزینه و خطا انجام دهید و بهره وری سیستم خود را به صورت مستمر افزایش دهید.

در جشنواره نوروز آی کن با شرایط و پیشنهادات شگفت انگیز از راهکارهای آی کن بهره مند شوید.

درخواست دمو

پس از تکمیل این فرم، کارشناسان بازاریابی آی کن جهت ارائه توضیحات تکمیلی با شما تماس خواهند گرفت و جلسه دمو رایگانی برای شما تنظیم می شود

درخواست دمو

شرایط ویژه جشنواره نوروز

زمان اجرا

۱۶ اسفند ۱۴۰۲ الی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

انتخاب برترین ها هستیم