سامانه رصد الکترونیک برخط مکاتبات دستگاه‌های اجرایی

سامانه‌ای است که دستورات و پی نوشت‌های رئیس جمهور محترم و مقامات نهاد ریاست جمهوری و گردش الکترونیکی برخط مکاتبات دستگاه‌های اجرایی را به صورت درخت واره مورد پایش قرار داده و متناسب با سطوح دسترسی گزارش های مربوطه را ارائه می‌نماید. د

ستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ارسال و دریافت مکاتبات مراجعین حقیقی و حقوقی را از طریق کلیه کانال‌های ارائه خدمت اعم از میز خدمت الکترونیکی، پرتال‌های دستگاهی، میز خدمت غیر الکترونیکی، دفاترپست و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی انجام دهند.

ضروری است گردش اداری کلیه مکاتبات به صورت الکترونیکی بوده و با ارائه شناسه پیگیری، قابل رهگیری باشند. به منظور ارتقای سلامت و شفافیت اداری، تسهیل، تسریع، یکپارچه سازی و استنادپذیری الکترونیکی مکاتبات، رهگیری و پیگیری مکاتبات بین دستگاهی و همچنین حذف کاغذ با هدف کاهش هزینه‌ها، از سال ۱۳۸۳ اجرای این سامانه به دستگاه‌ها اعلام شده بود و دوباره کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اند این سامانه را راه اندازی نمایند.

به گزارش روابط عمومی گروه مهندسی آی کن از همایش بزرگ نظام اداری کشور در سال ۱۳۹۶ ، سرکار خانم دکتر ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور در پایان سخنرانی خود سامانه “رصد استعلام و پیگیری پی نوشت ها و فرامین رئیس جمهور” را افتتاح کرد.

شایان ذکر است این سامانه که برای اولین بار در کشور و در راستای تحقق دولت الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد توسط گروه مهندسی آی کن تولید شده است. گروه مهندسی آی کن باسابقه‌ای بیش از ۱۸ سال در صنعت فناوری اطلاعات و افزون بر دوهزار و پانصد مشتری در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و صنایع بخش دولتی و خصوصی به‌عنوان تولیدکننده مجموعه نرم‌افزارهای BPMS ، سازمان الکترونیک و سیستم‌های جامع مالی و منابع انسانی ، با تولید مجموعه ای کامل از سامانه های مورد نیاز برای رسیدن به دولت الکترونیک (میز خدمت، شهروند الکترونیک، رصد و امضای دیجیتال) نقش پررنگی در همراهی با دولت ایفا نموده است.

آخرین اخبار آی‌کن

دیگر اخبار مرتبط