حقوق و دستمزد

Screenshot 2023-02-27 at 6.41.12 AM
مزیت‌های حقوق و دستمزد
عملیات جاری حقوق
سیستم پرداخت بازنشستگان
سیستم پرداخت ورثه
سیستم معوقه

ویژگی‌ها حقوق و دستمزد

ورود اطلاعات جداول

تعریف انواع مشخصات کارگاه جهت لیست ­های بیمه تعریف انواع فرمول با استفاده از فرمول­ ساز پیشرفت مقداردهی گروهی امکان محاسبه تکی یا کلی حقوق پرسنل صدور سند حسابداری به هرشکل دلخواه به صورت مکانیزه یا دستی تعریف انواع جداول مالیاتی

فرمول ساز سیستم

امکان تعریف انواع فرمول اعم از فرمول حقوق یا فرمول حکمی امکان ویرایش در وسط خطوط فرمول امکان تعریف انواع هزینه ها امکان استفاده از انواع توابع در فرمول ( زمان، مالیات، ماه قبل و…)

پرداخت وام و پس انداز

تعریف انواع وام و پس انداز امکان تسویه انواع وام و پس انداز برای یک یا چند ماه تخصیص نا محدود وام و پس انداز به هر پرسنل انتقال وام به وام جدید با شرایط جدید پرداخت سایر پرداخت ها خارج از اقساط ماهیانه

گزارشات

سیستم ­های حقوق و دستمزد این شرکت نیز مانند تمامی سیستم­ های نرم افزاری این شرکت مجهز به سیستم گزارش­ ساز پویا بوده که امکان تهیه هر گزارش را برای شما مهیا می‌نماید، لذا صحبت از گزارشات آماده هنگامی که کاربر می­تواند متناسب با نیاز خود هر گزارشی را تهیه نماید امری گزاف خواهد بود. ولیکن به تعدادی از این گزارشات اشاره خواهیم داشت: لیست اعتبارات، پرفراژهای حقوقی، لیست حقوق و مزایا

امکانات و مزایای نرم افزار حقوق و دستمزد
تعریف مشخصات کارگاه‌ها و زیرلیست‌های متعدد جهت لیست‌های بیمه
تعریف انواع فرمول با استفاده از فرمول‌ساز پیشرفته جهت انواع استخدامی
تعریف انواع فیلدهای اطلاعاتی شامل مزایا،کسری، فیلدهای محاسباتی، مشخصات کارکردی و …
تعریف انواع جداول مالیاتی
تعریف انواع بانک‌های عامل پرداخت حقوق
امکان مقداردهی گروهی
امکان محاسبه فردی یا گروهی حقوق پرسنل (شاغلین، بازنشستگان و وراث)
صدور سند حسابداری به هر شکل دلخواه به صو رت مکانیزه یا دستی
مدیریت پرداخت وام به هر روش اقساطی
امکان راکد نمودن وام یا پس‌انداز برای یک یا چند ماه
امکان تعریف انواع فیلدهای مأموریت، فرم‌های مأموریت و محاسبات مأموریت
مدیریت مرخصی
امکان پرداخت مساعده
امکان محاسبه حقوق معوقه/ دیون و لیست‌های آن به روش‌های زیر:
  • معـوقه / دیـون حکم
  • معـوقه / دیـون ضـرائب
  • معوقه / دیون کارکرد
  • تعدیلات مالیاتی و بیمه

امکان تولید هر نوع فایل خروجی برای دیگر سیستم‌ها مانند بانک، بیمه، دارایی، خزانه‌داری، 

تاکنون بیش از 3500 سازمان و کسب و کار معتبر به آی کن اعتماد کرده اند!

پخش ویدیو
برزگری؛ رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1391 ):

اتوماسیون اداری
فرم ساز
پخش ویدیو
علی‌اصغر ملول؛ مدیر فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1393 ):

اتوماسیون اداری
پخش ویدیو
فاطمه عباسی؛ کارشناس ارشد برنامه‌ساز

محصولات مورد استفاده (از سال 1394 ):

گردش کار و سرویس‌ها
گزارش ساز
اتوماسیون اداری
فرم ساز
در حال بارگذاری ...