نرم افزار خزانه داری

سیستم خزانه داری، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و داشتن گزارش جامع از کلیه اوراق دریافتی و پرداختی شامل چک، ضمانت نامه بانکی، چک ضمانت، سفته و غیره یاری می‌نماید.

Khazanedari
مزیت‌های نرم افزار خزانه داری
امکان ثبت یک سند برای ردیف‌های انتخاب‌شده از دفاتر اسناد دریافتنی و پرداختنی
امکان ذخیره موقت اسناد و امکان انتقال اسناد به دفاتر حسابداری پس از تایید نهایی
امکان چاپ چک‌ها با ابعاد و سایز مختلف

ویژگی‌های نرم افزار خزانه داری

امکان تعریف نامحدود دفاتر اسناد دریافتنی و پرداختنی

با قابلیت تعریف کاربران دفاتر و تعریف نامحدود کد حسابداری جهت هریک از اسناد دریافتنی و پرداختنی

امکان ثبت انوع وضعیت مربوط به اسناد دریافتنی در هفت وضعیت به همراه اسناد حسابداری

تحویل واگذاری در جریان وصول برگشت از واگذاری اعلام وصول دریافتی عودت برگشت بانکی

امکان ثبت انواع وضعیت مربوط به اسناد پرداختنی در پنج وضعیت به همراه اسناد حسابداری

تحویل برگشتی اعلام وصول ابطالی چک نقد و مدت‌دار

امتیاز این مقاله

تاکنون بیش از 3500 سازمان و کسب و کار معتبر به آی کن اعتماد کرده اند!

پخش ویدیو
برزگری؛ رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1391 ):

اتوماسیون اداری
فرم ساز
پخش ویدیو
علی‌اصغر ملول؛ مدیر فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1393 ):

اتوماسیون اداری
پخش ویدیو
فاطمه عباسی؛ کارشناس ارشد برنامه‌ساز

محصولات مورد استفاده (از سال 1394 ):

گردش کار و سرویس‌ها
گزارش ساز
اتوماسیون اداری
فرم ساز
در حال بارگذاری ...