صورت‌های مالی

هدف از تهیه صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری به صورت خلاصه و طبقه‌بندی‌شده است، به نحوی که برای غالب استفاده‌کنندگان از این گزارش‌ها، در اتخاذ تصمیماتشان سودمند باشد.

financial-report-banner

مفروضات مورد توجه در صورت‌های مالی عبارتند از:

  • ۱. صورت‌های مالی با استفاده از سیستم حسابداری تعهدی و اصل تطابق تهیه می‌شوند.
  • ۲. صورت‌های مالی با فرض تداوم فعالیت شرکت تهیه می‌شوند.
  • ۳. صورت‌های مالی با فرض محافظه‌کاری تهیه می‌شوند.
  • ۴. الزام به افشای کامل هر گونه ارقام یا اعداد اضافی در یادداشت‌های ضمیمه وجود دارد.

انواع صورتهای مالی

 
چهار صورت‌ مالی اساسی عبارتند از:

  • ترازنامه
  • صورت سود و زیان
  • صورت گردش وجوه نقد
  • صورت سود و زیان جامع

البته یادداشت‌های پیوست هر کدام از صورت‌های مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردارند.

 

۱: ترازنامه

از ترازنامه به ‌عنوان صورت‌ وضعیت مالی نیز نام برده می‌شود. ترازنامه در اصل به شما می‌گوید که یک شرکت چقدر دارایی دارد و چقدر بدهکار است. تفاوت بین دارایی و بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام را مشخص می‌کند. ترازنامه، تصویری از وضعیت شرکت در زمان تهیه صورت‌های مالی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

 
دارایی‌ها بدهی‌ها
دارایی‌های جاری بدهی‌های جاری
بدهی‌های غیرجاری
دارایی‌های غیرجاری جمع بدهی‌ها
حقوق صاحبان سهام
جمع دارایی‌ها جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
 
 
 

۲: صورت سود و زیان

یکی از مهم‌ترین معیارها برای انتخاب سهام یک شرکت، میزان سودآوری آن شرکت است. طبیعتاً هر اندازه میزان سودآوری یک شرکت در مقایسه با قیمت سهام آن شرکت در بورس، بیشتر باشد، می‌تواند یکی از نشانه‌های ارزنده بودن سهم باشد، اما چگونه می‌شود از میزان سودآوری یک شرکت مطلع شد؟

صورت سود و زیان به‌ خوبی بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است. شرکت‌ها موظفند در پایان سال مالی، صورت و زیان خود را منتشر و از این طریق، میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند. در صورت سود و زیان، مواردی مانند میزان فروش شرکت‌ها، میزان هزینه‌های آن‌ها و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل ‌مشاهده است.

 

۳: صورت جریان وجوه نقد

گردش نقدینگی در شرکت در طول یک سال به‌وسیله صورت‌جریان وجوه‌‍‌نقد اندازه‌گیری می‌شود. خصوصیت مهم این صورت مالی این است که منابع و مصارف وجوه نقد را در طول یکسال دقیقاً تعیین می‌کند. صورت‌جریان وجوه‌نقد براساس اطلاعات موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه محاسبه می‌شود. جریان پول نقد همانند خون حیات‌بخشی است که در شریان شرکت جریان دارد. یک شرکت بدون پول نقد نمی‌تواند ادامه حیات دهد.

 
 

اطلاعات پیوست صورتهای مالی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، اکثر اطلاعات مالی مورد نیاز تحلیلگران را پوشش می‌دهند، اما جزییات دقیق‌تر عملکرد مالی شرکت‌ها را می‌توان از سایر بخش‌های گزارش سالانه استخراج کرد. این گزارش‌های مالی شامل مواردی نظیر یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی، گزارش تحلیلی هیئت‌مدیره و گزارش حسابرس می‌شود.

یادداشت‌های توضیحی، اطلاعات تکمیلی درباره حساب‌های مندرج در صورت‌های مالی مانند ریز دارایی‌های ثابت و جدول خرید یا فروش آن‌ها، روش حسابداری محاسبه استهلاک دارایی‌ها، رویه‌های حسابداری، ریز تعهدات و دیون شرکت و … است.

گزارش مدیریت، شامل روندهای مالی شرکت، رویدادهای با اهمیت مؤثر بر شرکت، طرح‌های توسعه‌ای آتی شرکت، رویدادهای مؤثر بر نقدینگی شرکت و … است.

گزارش حسابرس، اظهارنظر حسابرس مستقل شرکت را درباره منصفانه بودن صورت‌های مالی شرکت نشان می‌دهد.

امتیاز این مقاله

تاکنون بیش از 3500 سازمان و کسب و کار معتبر به آی کن اعتماد کرده اند!

پخش ویدیو
برزگری؛ رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1391 ):

اتوماسیون اداری
فرم ساز
پخش ویدیو
علی‌اصغر ملول؛ مدیر فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1393 ):

اتوماسیون اداری
پخش ویدیو
فاطمه عباسی؛ کارشناس ارشد برنامه‌ساز

محصولات مورد استفاده (از سال 1394 ):

گردش کار و سرویس‌ها
گزارش ساز
اتوماسیون اداری
فرم ساز
در حال بارگذاری ...