نرم افزار ارزیابی عملکرد

نرم‌افزار ارزیابی عملکرد بستری جهت ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان یک سازمان را فراهم می‌نماید. نرم‌افزار ارزیابی عملکرد آی‌کن، یکی از بهترین نرم‌افزارهای ارزیابی است که با فراهم نمودن ابزارهای دقیق برای سنجش شایستگی کارکنان، زمینه مدیریت و بالا بردن بهره‌وری کارکنان را تضمین می‌نماید.

ارزیابی عملکرد، یکی از ابزارهای مدیریت مبتنی بر شایستگی است. بر اساس این نظام، با توجه به اهمیت منابع انسانی در ارتقاء سطح دانش فردی و رفتاری پرسنل از یک سو و لزوم ارزیابی کارکنان به منظور ایجاد ساز و کار یکسان در تعیین و تبیین شاخص‌های ارزشیابی از سوی دیگر، لزوم طراحی فرم‌ها و دستورالعمل‌هایی بر اساس سیاست‌های سازمان را روشن می‌سازد. نرم‌افزار ارزیابی عملکرد آی‌کن، با طراحی فرم‌ها و فرآیندهای هوشمند، امکانات زیادی را در اختیار مدیران منابع انسانی قرار می‌دهد.

Employee-Evaluation-intro
Employee-Evaluation-intro
مزیت‌های نرم افزار ارزیابی عملکرد
پشتیبانی از انواع مرورگرها
امکان تفکیک فرم‌های ارزشیابی مدیران و کارکنان
امکان محاسبه امتیازات ارزشیابی به صورت اتوماتیک
مبتنی بر تكنولوژی وب و دارای تائیدیه امنیت و امضای دیجیتال
امکان شناسایی مسئول مستقیم ارزشیابی‌شونده
امکانات و قابلیت‌ها
 • پشتیبانی از انواع مرورگرها
 • امکان تفکیک فرم‌های ارزشیابی مدیران و کارکنان
 • امکان محاسبه امتیازات ارزشیابی به صورت اتوماتیک
 • مبتنی بر تكنولوژی وب و دارای تائیدیه امنیت و امضای دیجیتال
 • امکان گزارش‌دهی از نتایج ارزشیابی انجام‌شده به تفکیک هر فرد
 • امکان تولید و ارسال گروهی فرم‌های ارزشیابی به صورت اتوماتیک
 • امکان گروه‌بندی پرسنل مورد ارزشیابی
 • امکان شناسایی تاییدکننده ارزشیابی شونده
 • امکان شناسایی مسئول مستقیم ارزشیابی‌شونده
 • امکان تعریف امتیــازات برای هر آیتم و کنترل آن
 • امکان گزارش‌دهی در خصوص پرسنل ارزشیابی‌شده به تفکیک واحد
امتیاز این مقاله

تاکنون بیش از 3500 سازمان و کسب و کار معتبر به آی کن اعتماد کرده اند!

پخش ویدیو
سازمان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی
برزگری؛ رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1391 ):

اتوماسیون اداری
فرم ساز
پخش ویدیو
شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی
علی‌اصغر ملول؛ مدیر فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1393 ):

اتوماسیون اداری
پخش ویدیو
شرکت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان
فاطمه عباسی؛ کارشناس ارشد برنامه‌ساز

محصولات مورد استفاده (از سال 1394 ):

گردش کار و سرویس‌ها
گزارش ساز
اتوماسیون اداری
فرم ساز
در حال بارگذاری ...