دفاتر و شبکه نمایندگی‌ها

باتوجه به گستردگی فعالیت گروه مهندسی آی‌کن در جای جای ایران عزیز اسلامی، در راستای اطمینان قلبی کارفرمایان محترم از حضور دائمی و همیشگی کارشناسان این شرکت علاوه بر حضور مجازی و از راه دور، سعی شده است با تاسیس دفاتر منطقه‌ای و استانی و همچنین شبکه گسترده نمایندگی، آرامش و اطمینان مذکور را برای ایشان فراهم نماییم.
جهت حصول هدف فوق گروه مهندسی آی‌کن با طی مراحل مختلف بعد از انتخاب شرکت واجد شرائط برای مبحث نمایندگی، در قسمت استقرار و پشتیبانی، بر اساس مراحل ذیل، زیرساخت ارائه خدمات مناسب به کارفرمای محترم را در همه نقاط کشور فراهم نموده است:

  • مصاحبه و انتخاب کارشناسان نمایندگی
  • آموزش و آزمون و ارائه گواهینامه‌های مختلف برای تعیین سطح کارشناس
  • بازآموزی و کنترل دائمی عملکرد و به‌روز بودن کارشناسان

مزایای ایجاد شده توسط زیر ساخت دفاتر و شبکه نمایندگی‌ها

  • امکان همراهی همیشگی به صورت حضوری در صورت نیاز کارفرما در کمترین زمان ممکن

  • توان اجرای با کیفیت پروژه‌های ملی و کشوری به صورت گسترده و همزمان به کمک کارشناسان حاضر در محل

  • اشاعه دانش به کارشناسان و جوانان و متخصصین استانی

  • کسب دانش از کارشناسان و جوانان و متخصصین استانی

لیست دفاتر و شبکه نمایندگی‌ها

[widget id=”text-14″]