دفاتر و شبکه نمایندگی‌ها

باتوجه به گستردگی فعالیت گروه مهندسی آی‌كن در جای جای ایران عزیز اسلامی، در راستای اطمینان قلبی كارفرمایان محترم از حضور دائمی و همیشگی كارشناسان این شركت علاوه بر حضور مجازی و از راه دور، سعی شده است با تاسیس دفاتر منطقه‌ای و استانی و همچنین شبكه گسترده نمایندگی، آرامش و اطمینان مذكور را برای ایشان فراهم نماییم.
جهت حصول هدف فوق گروه مهندسی آی‌كن با طی مراحل مختلف بعد از انتخاب شركت واجد شرائط برای مبحث نمایندگی، در قسمت استقرار و پشتیبانی، بر اساس مراحل ذیل، زیرساخت ارائه خدمات مناسب به كارفرمای محترم را در همه نقاط كشور فراهم نموده است:

  • مصاحبه و انتخاب كارشناسان نمایندگی
  • آموزش و آزمون و ارائه گواهینامه‌های مختلف برای تعیین سطح كارشناس
  • بازآموزی و كنترل دائمی عملكرد و به‌روز بودن كارشناسان

مزایای ایجاد شده توسط زیر ساخت دفاتر و شبكه نمایندگی‌ها

  • امكان همراهی همیشگی به صورت حضوری در صورت نیاز كارفرما در كمترین زمان ممكن

  • توان اجرای با كیفیت پروژه‌های ملی و كشوری به صورت گسترده و همزمان به كمك كارشناسان حاضر در محل

  • اشاعه دانش به كارشناسان و جوانان و متخصصین استانی

  • كسب دانش از كارشناسان و جوانان و متخصصین استانی