دفاتر و شبکه نمایندگی‌ها

باتوجه به گستردگی فعالیت گروه مهندسی آی‌کن در جای جای ایران عزیز اسلامی، در راستای اطمینان قلبی کارفرمایان محترم از حضور دائمی و همیشگی کارشناسان این شرکت علاوه بر حضور مجازی و از راه دور، سعی شده است با تاسیس دفاتر منطقه‌ای و استانی و همچنین شبکه گسترده نمایندگی، آرامش و اطمینان مذکور را برای ایشان فراهم نماییم.
جهت حصول هدف فوق گروه مهندسی آی‌کن با طی مراحل مختلف بعد از انتخاب شرکت واجد شرائط برای مبحث نمایندگی، در قسمت استقرار و پشتیبانی، بر اساس مراحل ذیل، زیرساخت ارائه خدمات مناسب به کارفرمای محترم را در همه نقاط کشور فراهم نموده است:

 • مصاحبه و انتخاب کارشناسان نمایندگی
 • آموزش و آزمون و ارائه گواهینامه‌های مختلف برای تعیین سطح کارشناس
 • بازآموزی و کنترل دائمی عملکرد و به‌روز بودن کارشناسان

مزایای ایجاد شده توسط زیر ساخت دفاتر و شبکه نمایندگی‌ها

 • امکان همراهی همیشگی به صورت حضوری در صورت نیاز کارفرما در کمترین زمان ممکن

 • توان اجرای با کیفیت پروژه‌های ملی و کشوری به صورت گسترده و همزمان به کمک کارشناسان حاضر در محل

 • اشاعه دانش به کارشناسان و جوانان و متخصصین استانی

 • کسب دانش از کارشناسان و جوانان و متخصصین استانی

لیست دفاتر و شبکه نمایندگی‌ها

برای نمایش دفتر یا نمایندگی آی‌کن، ابتدا استان مورد نظرتان را از منوی فوق انتخاب نموده و یا روی نقشه کلیک نمائید

get
 • دفتر آی‌کن
 • نمایندگی استانی
 • نمایندگی منطقه‌ای
 • تحت پوشش دفتر مرکزی