تقویم آموزشی

یکی از رسالت های گروه مهندسی آی کن، نشر دانش به علاقمندان به یادگیری است.
در همین راستا و به منظور نیل به این هدف، آکادمی گروه مهندسی آی کن اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف می نماید.
تقویم آموزشی آکادمی، شما را از زمان و نحوه برگزاری دوره های آموزشی مطلع خواهد کرد

50

وبینار معرفی مزایای راهکار یکپارچه ساز در سازمان ها (ICAN ESB)

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/11/08 | 11:00
1 ساعت وبینار
50

وبینار آشنایی با زیرساخت های راهکار ICAN Standard BPMS

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/11/05 | 13:00
4 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

وبینار دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 ( دی ماه ۹۹ )

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/10/13 | 10:00
8 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

دوره فشرده آموزش مقدماتی jQuery به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/10/14 | 13:00
7 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

وبینار آشنایی با زیرساخت های راهکار ICAN Standard BPMS

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/10/08 | 10:30
4 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

وبینار معرفی مزایای راهکار یکپارچه ساز در سازمان ها (ICAN ESB)

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/10/02 | 13:00
1 ساعت وبینار
به اتمام رسیده
به اتمام رسیده
به اتمام رسیده
به اتمام رسیده

وبینار دوره ششم فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 ( آذر ماه ۹۹ )

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/09/18 | 13:00
9 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

آشنایی با قابلیت ها و کاربردهای راهکار ICAN STANDARD BPMS در صنعت بیمه

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/09/17 | 14:00
2 ساعت وبینار