تکمیل شده

وبینار دوره آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 به همراه جذب کارشناسان برتر

مدرس : آکادمی آی کن ۱۴ مرداد, ۱۳۹۹ | 14:00
3 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

دوره SQL Server 2017 همراه با پک ویژه استخدام

مدرس : آی کن ۹۹/۰۱/۱۹
-- رایگان
به اتمام رسیده
به اتمام رسیده
به اتمام رسیده
100

برگزاری کارگاه آموزشی انباری داری و اموال داری

مدرس : مهندس نیک سیرت ۹۷/۰۹/۱۳
4 رایگان
به اتمام رسیده

برگزاری دوره آموزش منابع انسانی آی‌کن

مدرس : آی کن ۹۷/۰۷/۱۶
-- رایگان
به اتمام رسیده

برگزاری دوره آموزشی حسابداری آی کن

مدرس : آی کن ۹۷/۰۶/۲۴
-- رایگان
به اتمام رسیده

برگزاری سمینار راهکارهای ICAN Standard BPMS

مدرس : آی کن ۹۸/۱۲/۰۲
-- رایگان