[vc_row][vc_column][vc_column_text]

اتوماسیون اداری و سازمان الکترونیک

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][ultimate_info_banner banner_title=”اتوماسیون اداری” banner_desc=”اتوماسیون اداری پیشرفته آی‌کن، بستری مناسب ومطمئن جهت رسیدن به یک سازمان الکترونیک
و بدون گردش کاغذ (Paperless) و مجموعه اطلاعات یکپارچه وقابل دسترس از سیستم‌های مختلف را
مهیا می‌نماید. بر روی این بستر، علاوه بر قابلیت گردش مکاتبات؛ امکان ارائه‌ی سرویس‌های الکترونیکی
به کارکنان سازمان و ارباب رجوع می‌باشد. همچنین قابلیت ایجاد ارتباط با دیگر نرم‌افزارهای سازمان مانند
پورتال، مالی، کارگزینی، حضوروغیاب و انبار وجود دارد.
” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F|title:%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^2986|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/19-1.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدیفBPMS|title^19|description^گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدیفBPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-2″ banner_img_height=”350″ title_color=”#ed4f00″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_style=”font-weight:bold;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”موتور فرم ساز” banner_desc=”یکی از پرکاربردترین ماژول مورد نیاز در بهره گیری از سازمان الکترونیکی و جلوگیری از اتلاف کاغذ و زمان و ….
استفاده ازموتور تولید فرم می باشد. به کمک این موتورمی توان، فرم ها و زیر سیستمهای سازمانی متفاوتی مانند
سامانه تردد (ماموریت، مرخصی، درخواست بلیط، درخواست مهمانسرا و ….) را طراحی و در سیستم راه اندازی
نمود. موتور تولید فرم سامانه‌ی سازمان الکترونیک فرزین ابزاری بسیار قدرتمند و کاملا تحت وب و کاربر پسند
می باشد.” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%2F|title:%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86||” info_alignment=”ib3-info-left” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^2988|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/21-2.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدیفBPMS|title^21|description^گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدیفBPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-2″ banner_img_height=”350″ title_color=”#9e1775″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_style=”font-weight:bold;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”آرشیو اسناد و مدارک” banner_desc=”امروزه اسناد، مدارک و اطلاعات مکتوب یک سازمان و شرکت از چنان اهمیتی برخوردار شده‌‏ است که لزوم
مستند ‏سازی در اولویت کاری تمامی شرکتها، سازمانها وارگانها احساس شده است. حجم زیاد اسناد ، مدارک و
اطلاعات موجودو اشغال بیش از حد فضا توسط این مستندات و نیز عدم دسترسی سریع و دقیق و به موقع به این
اطلاعات باعث کاهش ارزش و عدم در دسترس بودن به موقع آنها گردیده است.
” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F%25d8%25a2%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2588-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9%2F|title:%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9||” info_alignment=”ib3-info-left” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^2989|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/17-1.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدیفBPMS|title^17|description^گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدیفBPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”350″ title_color=”#1902c9″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_style=”font-weight:bold;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”موتور گزارش ساز” banner_desc=”این محصول یك ابزار بسیار كارآمد و تحت وب، برای تهیه گزارش‌های متنوع و مورد نیاز از سیستم سازمان
الكترونیك وهمچنین تهیه‌ی انواع گزارش‌ از اطلاعات موجود در انبار داده سازمان می‌باشد. با استفاده از این
ابزار قادر خواهیم بود به انواع پایگاه‌داده‌های Oracle, SQL Server, Access, Excel متصل شده و
روی هر پایگاه داده، گزارش‌های متنوع مدیریتی مورد نظر را ایجاد نماییم. همچنین با توجه به تحت وب بودن
سیستم قادر خواهیم بود در صورت نیاز گزارش‌های مورد نظر خود را خارج از سازمان طراحی و یا مشاهده كنیم.” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%2F|title:%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2||” info_alignment=”ib3-info-left” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^2990|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/18.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدیفBPMS|title^18|description^گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدیفBPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-2″ banner_img_height=”350″ title_color=”#02dbe2″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_style=”font-weight:bold;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”موتور تعریف و اجرای گردش کار” banner_desc=”گروه مهندسی آی كَن با ارائه ی این ابزار قدرتمند و تحت وب، سازمان ها را قادر می سازد تا گردش فرم ها،
بدون دخالت كاربران، بر اساس فرآیند تعریف شده و با استفاده از اطلاعاتی كه در فرم وارد شده است، به طور
هوشمند انجام شود. این ابزار در هر مرحله از گردش كار، با توجه به اطلاعات درون فرم، مرحله بعدی را
تشخیص داده و آن را اجرا می نماید. ” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2581-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%2F|title:%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1||” info_alignment=”ib3-info-left” info_effect=”fadeIn” banner_image=”id^2992|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/20.jpg|caption^null|alt^آی کن دارنده قدرتمندترین تولید کننده نرم افزارهای اتوماسیون اداری تحت وب، مالی و منابع انسانی، حسابداری و BMPS بومی در ایران است.|title^20|description^آی کن دارنده قدرتمندترین تولید کننده نرم افزارهای اتوماسیون اداری تحت وب، مالی و منابع انسانی، حسابداری و BMPS بومی در ایران است.” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”350″ title_color=”#7a0000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:14px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_style=”font-weight:bold;” button_line_height=”desktop:20px;”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2989″ img_size=”400×270″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://new.http://new.ican.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9/”][vc_column_text]

آرشیو اسناد و مدارک

امروزه اسناد، مدارک و اطلاعات مکتوب یک سازمان و شرکت از چنان اهمیتی برخوردار شده‌‏ است که لزوم مستند ‏سازی در اولویت کاری تمامی سازمانها احساس شده است. حجم زیاد اسناد، مدارک و اطلاعات موجود و اشغال بیش از حد فضا و نیز عدم دسترسی سریع و دقیق و به موقع به این اطلاعات باعث کاهش ارزش و عدم در دسترس بودن به موقع آنها گردیده است.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2988″ img_size=”400×270″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://new.http://new.ican.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2/”][vc_column_text]

موتور فرم ساز

یکی از پرکاربردترین ماژول های مورد نیاز در بهره گیری از سازمان الکترونیک و جلوگیری از اتلاف کاغذ و زمان و … استفاده ازموتور تولید فرم می باشد. به کمک این موتورمی توان، فرم ها و زیر سیستم های سازمانی متفاوتی مانند سامانه تردد (ماموریت، مرخصی و ….) را طراحی و راه اندازی نمود. موتور تولید فرم ابزاری بسیار قدرتمند و کاملا تحت وب و کاربر پسند می باشد.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2986″ img_size=”400×270″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://new.http://new.ican.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/”][vc_column_text]

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری پیشرفته آی‌کن، بستری مناسب ومطمئن جهت رسیدن به یک سازمان الکترونیک و بدون گردش کاغذ را مهیا می‌نماید. بر روی این بستر، علاوه بر قابلیت گردش مکاتبات؛ امکان ارائه‌ی سرویس‌های الکترونیکی به کارکنان سازمان و ارباب رجوع می‌باشد. همچنین قابلیت ایجاد ارتباط با دیگر نرم‌افزارهای سازمان مانند پورتال، مالی، کارگزینی، حضوروغیاب و انبار وجود دارد.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2992″ img_size=”400×270″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://new.http://new.ican.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/”][vc_column_text]

موتور تعریف و اجرای گردش کار

گروه مهندسی آی کَن با ارائه ی این ابزار قدرتمند و تحت وب، سازمان ها را قادر می سازد تا گردش فرم ها، بدون دخالت کاربران، بر اساس فرآیند تعریف شده و با استفاده از اطلاعاتی که در فرم وارد شده است، به طور هوشمند انجام شود. این ابزار در هر مرحله از گردش کار، با توجه به اطلاعات درون فرم، مرحله بعدی را تشخیص داده و آن را اجرا می نماید.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2990″ img_size=”400×270″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://new.http://new.ican.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2/”][vc_column_text]

موتور گزارش ساز

این محصول یک ابزار بسیار کارآمد و تحت وب، برای تهیه گزارش‌های متنوع و مورد نیاز از سیستم سازمان الکترونیک و همچنین تهیه‌ی انواع گزارش‌ از اطلاعات موجود در انبار داده سازمان می‌باشد. با استفاده از این ابزار قادر خواهیم بود به انواع پایگاه‌داده‌های Oracle, SQL Server, Access, Excel متصل شده و روی هر پایگاه داده، گزارش‌های متنوع مدیریتی مورد نظر را ایجاد نماییم.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]