۲۶ بهمن ۱۳۹۸ نمونه پروژه ها۰ نظر
سیستم مدیریت کنترل پروژه – شهرداری استان گلستان

خلاصه:

روال کلی این خدمت به این صورت می  باشد که درخواستی که تایید شده و امکان تبدیل شدن به پروژه را دارد از طریق مسئول دفتر برای معاونت فنی ارسال می گردد. معاونت فنی با بررسی آن نظر قطعی خود را اعمال می کند و اگر درخواست تایید گردد تبدیل به فرم مدیریت درخواست می شود و در کارتابل معاونت فنی  قرار می گیرد، معاونت فنی با توجه به پروژه دستورات لازم جهت بازدید، نقشه برداری، طراحی و برآورد مالی آنرا می  دهد و در نهایت تمامی این آیتم ها در فرم مدیریت درخواست می نشیند و برآورد حجمی  و زمانی و ریالی آن حاصل می  شود و بعد از تایید نهایی این پروژه به مناقصه گذاشته می  شود.

بعد از آنکه پیمانکار مشخص گردید، راهبر پروژه برای پیمانکار یک حساب فرزین ثبت می کند و قرارداد آن را در فرم قرارداد وارد می کند تا از آن پس پیمانکار بتواند گزارشات خود را بصورت روزانه وارد سامانه کند و تمامی  ریزمتره های وارد شده در قالب گزارش روزانه برای ناظر مقیم ارسال می گردد و ناظر مقیم بعد از بررسی آن در بازه های زمانی مشخص مقادیر کلی آن را برای ناظر عالیه در قالب صورت وضعیت ارسال می کند.

امکانات و مزایای سامانه مدیریت کنترل پروژه:

١- امکان دریافت درخواست از دو طریق:

الف) سامانه ١٣٧     ب) درخواست کتبی

٢- امکان مدیریت درخواستها توسط معاونت فنی

٣- امکان نظارت کامل معاونت فنی بر روی بازدیدها، نقشه برداری، طراحی، برآورد ریالی و رصد هر یک از مراحل انجام کار در قالب فرم مدیریت درخواست

۴- امکان ارسال پیامک برای کارشناسان و مهندسین مربوطه جهت اطلاع از انجام کار

۵- دسترسی آسان نقشه بردار به بازدیدها و همچنین طراحان به طرح ها و نقشه ها

۶- ثبت اطلاعات کلیه پیمانکاران در سیستم و تولید کارتابل برای پیمانکاران شهرداری

٧- امکان ثبت و ارسال گزارش روزانه توسط پیمانکار از طریق پورتال شهرداری

٨- ثبت صورتجلسه بصورت اتوماتیک از کارکرد پیمانکار

٩- امکان مشاهده پیمانکار از صورت وضعیت در حال رسیدگی توسط ناظرین

١٠- امکان ایجاد قالب چاپی از صورت وضعیت و صورتجلسه

١١- امکان هشدار به پیمانکار جهت کنترل مقادیر گزارش وارد شده

١٢- بررسی اتوماتیک زمانی پروژه

١٣- امکان پیگیری تمدید زمانی و ریالی پروژه

١۴- تولید صورت وضعیت بصورت اتوماتیک

١۵- تعریف پیمان ها و پروژه ها بصورت تک عاملی، دو، سه عاملی و بیشتر

١۶- امکان تعریف ساختار درختی در حوزه های دسترسی جهت کنترل سلسله مراتبی

١٧- امکان ایجاد قالب های خاص مدیریتی ویژه مدیران جهت رصد کردن همه جانبه پروژه ها و نیروها

١٨- امکان نقل و انتقال کارتابل (حاوی اطلاعات طرفین پیمان و گردش کار بین آنها) از کارتابل های دیگر هم پیمان

١٩- امکان تعریف طرفین پیمان همراه با مجوزهای تغییر اطلاعات و مجوز حق امضاء الکترونیکی

٢٠- گزارشات تاریخچه صورت وضعیت یا متره، با توجه به گردش کار طی شده توسط طرفین پیمان در هر لحظه از قرارداد

٢١- ارسال پیامک به ازای تغییرات کارتابل به طرفین

امکانات و مزایای سیستم درخواست انشعاب:

١- امکان پرداخت الکترونیک هزینه برقراری انشعاب
٢- امکان گزارش گیری از انشعابات واگذار شده به تفکیک شهرهای استان، بازه های زمانی
٣- امکان گزارش گیری در خصوص حجم درخواست اعلام شده به تفکیک شهرهای استان
۴- امکان تعریف پیمانکارن متعدد در زمینه نصب و برقراری انشعاب
۵- ایجاد همکاری و ارائه درخواست

رتبه در دومین جشنواره راهکارهای جامع نرم افزاری آی کن: مقام دوم از دیدگاه داوران

0 0 آرا
رتبه بندی متن
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات