آموزش سازمانی

از گذشته آموزش کارکنان فرآیندی بوده که طی آن کارمندان در سازمان مهارت‌های مورد نیاز، دانش و وظایف لازم در مورد شغل خود را آموزش می‌دیدند. اما برنامه‌ریزی صحیح و جامعی برای ارزیابی این آموزش و نحوه انتقال صحیح و یا نگه‌داشت دانش و نیز ارتقاء سطح دانش منابع انسانی وجود نداشت.
سیستم آموزش هر سازمان مسیر رشد و ارتقا دانش در سازمان را مشخص می‌نماید. سیستم آموزش این امكان را می‌دهد تا تمام فرآیند آموزش در سازمان شامل نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی، اجرای برنامه، ارزیابی دوره و در نهایت اثربخشی دوره به ‌خوبی اجرا شود.

آموزش سازمانی

آموزش‌های سازمانی، به آموزش‌هایی گفته می‌شود که به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاه‌های اجرایی، برای کارمندان و کارکنان دولت، برنامه ریزی و برگزار می‌گردد. دوره‌های آموزشی سازمانی باید به گونه‌ای باشد که انگیزه لازم جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین شود، به نحوی که ارتباط مناسبی بین آموزش و ارتقاء کارکنان ایجاد شود.

از گذشته آموزش کارکنان فرآیندی بوده که طی آن کارمندان در سازمان مهارت‌های مورد نیاز، دانش و وظایف لازم در مورد شغل خود را آموزش می‌دیدند. اما برنامه‌ریزی صحیح و جامعی برای ارزیابی این آموزش و نحوه انتقال صحیح و یا نگه‌داشت دانش و نیز ارتقاء سطح دانش منابع انسانی وجود نداشت.سیستم آموزش هر سازمان مسیر رشد و ارتقا دانش در سازمان را مشخص می‌نماید. سیستم آموزش این امكان را می‌دهد تا تمام فرآیند آموزش در سازمان شامل نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی، اجرای برنامه، ارزیابی دوره و در نهایت اثربخشی دوره به ‌خوبی اجرا شود. آموزش سازمانی آموزش‌های سازمانی، به آموزش‌هایی گفته می‌شود که به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاه‌های اجرایی، برای کارمندان و کارکنان دولت، برنامه ریزی و برگزار می‌گردد. دوره‌های آموزشی سازمانی باید به گونه‌ای باشد که انگیزه لازم جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین شود، به نحوی که ارتباط مناسبی بین آموزش و ارتقاء کارکنان ایجاد شود.
Screenshot 2023-02-27 at 7.08.25 AM
مزیت‌های آموزش سازمانی
حضور و غیاب دانشجو، ثبت نمرات
امکان تعریف فرم ارزشیابی (استاد/ دوره)
امكان زمانبندی دوره‌ها در تقویم آموزشی
امكان تعریف دوره‌های آموزشی، پیش‌نیاز دوره‌ها، سرفصل مطالب دوره‌ها
امكان تعریف دوره‌های مربوط به ارتقای شغلی پرسنل و دوره‌های مرتبط با سمت جاری
  • حضور و غیاب دانشجو، ثبت نمرات
  • امکان تعریف فرم ارزشیابی (استاد/ دوره)
  • امكان زمانبندی دوره‌ها در تقویم آموزشی
  • امكان تعریف دوره‌های آموزشی، پیش‌نیاز دوره‌ها، سرفصل مطالب دوره‌ها
  • امكان تعریف دوره‌های مربوط به ارتقای شغلی پرسنل و دوره‌های مرتبط با سمت جاری
  • امکان تعریف لیست اساتید
  • امکان تعریف دوره‌های اساتید
  • امکان تعریف نیـازهای دوره‌ای
  • ارائه انواع گزارش‌ها از دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی، پرونده آموزشی پرسنل و ارزشیابی و..
  • امکان تعریف دوره‌های پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی و نیازهای آموزشی آن‌ها بر اساس اهداف سازمانی

روند سیستم آموزش

1) نیازسنجی آموزشی

فعالیت در هر شغلی نیازمندی‌هایی دارد. به بیان دیگر پس از مشخص شدن وظایف هر شغل، شخص باید متناسب با شغلش، مهارت‌هایی داشته باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند. نیازسنجی آموزشی فرآیندی است که پیوسته در حال انجام است و حاصل آن به برنامه‌ریزی آموزشی کمک می‌کند.

2) ارزیابی دوره آموزشی

ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی برای دریافت بازخورد و برنامه‌ریزی بهتر در آینده امری ضروری است. شما می‌توانید پرسشنامه‌های ارزیابی اثربخشی را برای هر دوره آموزشی با توجه به پرسش‌های مورد نظر خود تعریف کنید، به هر یک از این پرسش‌ها بر اساس درجه اهمیت آن‌ها ضریبی تخصیص دهید.

تاکنون بیش از 3500 سازمان و کسب و کار معتبر به آی کن اعتماد کرده اند!

پخش ویدیو
برزگری؛ رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1391 ):

اتوماسیون اداری
فرم ساز
پخش ویدیو
علی‌اصغر ملول؛ مدیر فناوری اطلاعات

محصولات مورد استفاده (از سال 1393 ):

اتوماسیون اداری
پخش ویدیو
فاطمه عباسی؛ کارشناس ارشد برنامه‌ساز

محصولات مورد استفاده (از سال 1394 ):

گردش کار و سرویس‌ها
گزارش ساز
اتوماسیون اداری
فرم ساز
در حال بارگذاری ...