دوره تشریح ویرایش جدید اسناد سه گانه تحلیل سامانه حضور و غیاب آی کن(ویژه همکاران)

زمان برگزاری:   1402/04/19 -

ساعت 15:00

مدت زمان برگزاری:   4 ساعت

توضیحات دوره:

مدرسین مشارکت کننده: فاطمه پورمحبوب

سرفصل‌های دوره:

تشريح ويرايش جديد اسناد سه گانه تحليل سامانه حضور و غياب آي كن

جلسات دوره:

1- دوشنبه 1402/04/19- ساعت 15 الی 16:45 (جلسه اول)
2- دوشنبه 1402/04/26- ساعت 15 الی 16:45 (جلسه دوم)

مخاطبین:

کلیه همکاران ستاد، دفاتر و نمایندگی های آی کن

نحوه برگزاری و مراحل ثبت‌نام:

مراجعه به کارتابل همکاران