دوره جامع آموزش نرم افزار ICAN Standard BPMS – مهر ماه ۱۴۰۲

زمان برگزاری:   1402/07/10 -

ساعت 10:00

مدت زمان برگزاری:   10 ساعت

آموزش ICAN BPMS

توضیحات دوره:

نرم افزار ICAN BPMS، مدیریت فرآیندهای کسب وکار، پیاده سازی فرم های اطلاعاتی و گردش کارهای مرتبط رو انجام می دهد.

با استفاده از سامانه ICAN BPMS می‌توانید با سایر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان‌تان ارتباط برقرار کرده و فرم‌ها و فرآیندهای خاص خودتان را تعریف کنید. با راهکار BPMS گروه مهندسی آی کن، ساخت گزارش های مورد نیاز بسیار آسان خواهد بود.

در این وبینار، راهکار ICAN Standard BPMS به صورت جامع آموزش داده خواهد شد.

مدرسین مشارکت کننده: واحد استقرار و پشتیبانی دفتر منطقه دو آی کن

سرفصل‌های دوره:

1- آموزش کاربری
2- آموزش راهبری
3- آموزش موتور تولید فرم
4- آموزش موتور طراحی گردش کار
5- آموزش گزارش ساز

جلسات دوره:

۱- دوشنبه   ۱۴۰۲/07/10- ساعت ۱۰: آموزش کاربری
۲- چهارشنبه ۱۴۰۲/07/19- ساعت ۱۰: آموزش راهبری
۳-شنبه   ۱۴۰۲/۰7/22- ساعت ۱۰: آموزش موتور تولید فرم
۴- دوشنبه   ۱۴۰۲/07/24- ساعت ۱۰: آموزش موتور تولید فرآیند
۵- چهارشنبه ۱۴۰۲/۰7/26- ساعت ۱۰: آموزش گزارش ساز

مخاطبین:

کلیه مشتریان و همکاران گروه مهندسی آی کن

نحوه برگزاری و مراحل ثبت‌نام:

ارسال اطلاعات زیر به نشانی Academy@ican.ir

۱- نام و نام خانوادگی متقاضی

۲- شماره همراه

۳- نام سازمان محل اشتغال

۴- آدرس پست الکترونیکی معتبر (برای ورود به سایت ایسمینار)

۵- نام دوره